Styrelse

Göran Eriksson Ordförande
goran33689@gmail.com
Mobiltelefon: 070-5509682


Tore Jansson Kassör
tore.jansson@telia.com
Mobiltelefon: 070-777 09 41


Laila Thunstedt Sekreterare
thunstedtlaila@gmail.com
Mobiltelefon: 070-532 59 49


Lise-Lotte Boberg Vice ordförande
lisen.boberg@gmail.com
Telefon: 023-209 78
Mobiltelefon: 070-330 87 24


Solveig Isaksson Ledamot
solig55@gmail.com
Mobiltelefon: 073-918 12 46


Catharina Hjortzberg-Nordlund Ledamot
catharina.hjortzberg@telia.com
Mobiltelefon: 070-572 09 40


Klaus Nylund Webbredaktör
klaus.nylund@outlook.com
Mobiltelefon: 070-666 21 25


Inger Lindqvist Suppleant
konduktoren@hotmail.com
Mobiltelefon: 070-390 7052

Laila Hansson Suppleant
Hanssonlaila2@gmail.com
Telefon: 023-22865
Mobiltelefon: 073-9724044