Styrelse och funktionärer

Göran Eriksson Ordförande
goran33689@gmail.com
Mobiltelefon: 070-5509682


Suzanne Didring Kassör
suzannedidring@hotmail.com
Telefon: 023-164 83
Mobiltelefon: 070-6070811


Laila Thunstedt Sekreterare
thunstedtlaila@gmail.com
Mobiltelefon: 070-532 59 49


Lise-Lotte Boberg Vice ordförande
lisen.boberg@gmail.com
Telefon: 023-209 78
Mobiltelefon: 070-330 87 24


Solveig Isaksson Ledamot
solig55@gmail.com
Mobiltelefon: 073-918 12 46


Catharina Hjortzberg-Nordlund Ledamot
catharina.hjortzberg@telia.com
Mobiltelefon: 070-572 09 40


Ann-Marie Eld Ledamot
Telefon: 023-32456
Mobiltelefon: 073-692 22 73


Gunnel Serner Suppleant
gunnel.serner@telia.com
Telefon: 023-28161

Laila Hansson Suppleant
02322865/@telia.com
Telefon: 023-22865
Mobiltelefon: 073-9724044

Lise-Lotte Boberg
lisen.boberg@gmail.com
Telefon: 070-330 87 24

Göran Eriksson
goran33689@gmail.com
Telefon: 070-5509682

Beryl Eriksson
beryleriksson@gmail.com
Telefon: 070-2913960

Solveig Bäckgren
Telefon: 070-2410617

Solveig Jacobsson
Telefon: 070-6097242

Katja Wingqvist
Telefon: 070-7104251

Rose-Marie Berg
Telefon: 070-5881624

Sigbritt Lundin
Telefon: 070-4933431