Historik för Aktiva Seniorer Falun

Föreningar inom Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) hade funnits på andra håll i landet i många år. Läs gärna mer på förbundets hemsida aktivaseniorer.com.

Gullbrith Andersson och Ami Nyblom minns tillbaka:

Hösten 2008 såg vi, några nyblivna seniorer i Falun, en annons i Medborgarskolans broschyr om att föreningen Aktiva Seniorer skulle starta i Falun, om intresse fanns.

Introduktionsmötet hölls den första september och där berättade Bengt Karlsson från Uppsalaavdelningen om föreningen och dess syften och gav tips om hur vi kunde börja.

Första styrelse

Stående från vä: Stig Bernulf, Brita Calles, Ami Nyblom, Anne-Charlotte Dahlberg, Gullbrith Andersson och Lars Gerén.
Sittande: Gösta Tallroth.

Styrelsen kom igång den 21 oktober 2008 och bestod då av sju personer med den nu bortgångne Gösta Tallroth som ordförande. Den 31 december var medlemsantalet femton personer.

Andra styrelse

Stående från vä: Karin Magnusson, Gunnel Serner, Brita Calles, Inga Sundh, Lillebil Angelsen, Anne-Charlotte Dahlberg och Lars Gerén.
Sittande: Gullbrith Andersson.

I slutet av 2009 bildades en ny styrelse med Anne-Charlotte Dahlberg som ordförande. Det gick länge trögt att rekrytera nya medlemmar. Under detta år fick vi bara tillskott av tre personer. Genom att vi var så få kom vi att lära känna varandra bra och var ute på många trevliga aktiviteter, bl a filmmuséet i Säter, Mormors hus i Vikmanshyttan och årliga konstresor runt Siljan. Dåförtiden var måndagskaffet förlagt till konditori Princess på Trotzgatan. Den sista december 2011 var vi tjugoåtta stycken. Året därpå femtiosju och därefter har det tagit fart.

2011 trycktes det första färglagda programmet och så småningom flyttade måndagskaffet över till Waynes café, när det startade. 2013 publicerade vi vår egna hemsida www.falun.aktivaseniorer.com.

I början hölls både styrelse- och månadsmötena i Medborgarskolans lokaler, men 2010 hade vi vuxit ur dem. Då flyttades månadsmötena till Missionskyrkans SMU-lokal och från och med januari 2013 har vi flyttat upp en våning och håller nu till i Kyrktorget i samma byggnad, som nu ändrat namn till Nybrokyrkan.

Tredje styrelse

Från vä: Laila, Eva, Gudrun, Suzanne och Lise-Lotte. Gunilla och Solveig saknas på bilden.

Under 2015 har det blivit dags för ännu en ny styrelse, denna gång under ledning av Lise-Lotte Boberg och antalet medlemmar är nu uppe i 140 personer. Vi fortsätter att träffas och ha trevligt på måndagskaffe, utflykter och månadsmöten under mottot ”Vår förening blir vad vi gör den till”!