Integritetspolicy

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (General data protection regulation, GDPR) som ersätter nuvarande personuppgiftslag, PUL. Den nya förordningen träder i kraft 25 maj 2018. Läs mer här!

Styrelsen för Aktiva Seniorer Falun är ansvariga inför GDPR lagen.

För dig som medlem i Aktiva Seniorer Falun innebär det inga direkta förändringar.

I vårt medlemsregister, eftersträvar vi att för varje medlem hålla nedanstående uppgifter aktuella.

  1. för- och efternamn
  2. gatu- och postadress
  3. telefonnummer
  4. e-postadress
  5. året du blev medlem
  6. tid för medlemskap under året

Tillgång till Medlemsregistret, har hela styrelsen och valberedningen.

Deltagarlista, med endast namn förmedlas till programkommitté. För att kunna säkerställa medlemskap vid olika aktiviteter. Deltagarlistan får Medborgarskolan efter våra medlemsmöten och aktiviteter. Deltagarlistan behövs som underlag för Medborgarskolans ansökan till aktivitetsstöd.

Personuppgifter, hanteras digitalt och på papper. Säkerhetskopia sparas i ett digitalt moln under innevarande år.

Vid avslutat medlemskap raderas personens uppgifter i datorn.

Årets medlemsregister sparas på papper i bokslutspärm i sju år. För att kunna följa statistik över antalet medlemmar under åren.

E-postadressen, är viktig för att vi skall kunna ge våra medlemmar fortlöpande information.

På vår hemsida, finns under rubriken Bli medlem en samtyckes ruta där ny medlem kan godkänna vår hantering av personuppgifter. Föreningen skall även ha en pappersversion av samtyckesblankett. Denna skall användas till de medlemmar som söker medlemskap utan dator.

Information, till våra medlemmar i föreningen hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter de har, kommer att ske kontinuerligt vid våra månadsmöten.

Kontinuerlig uppföljning av våra rutiner vid varje styrelsemöte. PuB

Vill du veta vilka uppgifter som finns om dig i medlemsregistret kontakta Suzanne Didring.  

Suzanne Didring är vår kassör och vald att vara föreningens Personuppgiftsbiträde (PuB).

Ytterligare information om GDPR lagen finns att söka hos Datainspektionen.