Aktiva Seniorer Falun

 

 

Den 25 november berättade ordföranden i Falu Civilförsvarsförening, Kent Ove Strömstedt, mycket livfullt om
vad som kan ske när det oväntade händer.
Kent påminde de närvarande aktiva seniorerna bl.a. om snöovädret i Gävle 1997 när det på två dygn föll 2,13 m
snö och militären var tvungen att rycka ut med sina fordon för att kunna hjälpa t ex hemtjänsten att komma fram till
människor, som vr insnöade och behövde vård. Även Falu-regementet skickade den gången ut sina bandvagnar.

Nu när julen nalkas och vi har levande ljus överallt varnade Kent för brand och vi fick se en film som visade hur
fort en brand kan utvecklas. Inom 3 minuter är ett rum rökfyllt och värmen har stigit till 50 grader. Brandvarnare
bör finnas i varje rum och brandsläckare på varje våningsplan ifall det skulle börja brinna. Röken är farlig när det
brinner, tre andetag kan räcka för att döda en människa.

Om det ofattbara händer, kan det pågå i flera dygn. Strömmen försvinner, det blir mörkt och kallt, kyl och frys fungerar
inte. Har man ingen mat hemma är det kanske svårt kunna handla i affären. Man kan säga att vi flyttas
tillbaka 50 år i tiden! Många samhällsfunktioner upphör att fungera liksom vägbelysning och trafikljus. 

Vi måste vara förberedda på den värsta scenariot och ha hemberedskap. Det är viktigt att ha extra mat hemma som ger
tillräckligt med energi. Hållbar mat som kan tillagas snabbt, kräver llten mängd vatten eller som kan ätas utan tillagning
är att föredra.
Rent dricksvatten är livsnödvändigt. Räkna med minst tre liter vatten per vuxen och dygn. Eventuellt rena med klorin 1 på
10.

Kent tog även upp vad man gör om toaletten inte fungerar, om värmen försvinner under kall årstid och vikten av att ha
en batteridriven radio, så man kan följa mediernas rapportering, ha kontakt med anhöriga och i akuta fall kunna nå
räddningstjänst, sjukvård eller polis.

Vi fick alla något att tänka på och personligen ska jag nu inhandla konserver och torrvaror samt kolla batterierna i
ficklamporna. Ska köpa plastdunkar för vatten och plastsäckar att placera i toalettstolen. Däremot tänker jag koka vattnet
om jag är osäker på kvaliteten
Vi måste vara förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremväder och it-attacker till militära konflikter. Vi har alla ansvar
för vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Mera information rån Civilförsvarsförbundet finner du HÄR om hur du kan göra en egen riskanalys i hemmet.

 Foto: Klaus Nylund

 

 

Vi hälsades välkomna av Marita Trygg, ordförande i Grycksbo Gille. Vår kunniga guide Anna-Lisa Johansson tog oss sedan med på en rundvandring genom hela huset. Hon är en av dem som kämpat för räddningen av huset.

Huset byggdes 1799 och från början inrymdes tillverkningen av ylletyg till bland annat uniformer. Därefter gjordes huset om till arbetarbostäder och har genomgått flera olika renoveringar.  År 1915 gjordes den första och 1950 den andra då moderniserades lägenheterna i funkisstil. Huset var arbetarbostäder fram till 1970 talet. Därefter en tid som arkiv för aktiebrev och förfallet av huset fortskred med rivningshotet alltmer överhängande. 

I sista stund räddades Stora Fabriken 1995 genom att flyttas 100 meter över ån till dess nuvarande plats. Detta genomfördes med transport av huset i helt skick, bara skorstenarna var nermonterade.

I dagens Stora Fabrik fick vi se museilägenheten som förflyttar oss till 1920- 1930 talet med inredning och allt som hörde den tidsperioden till.

Caféet som är en del av gamla läsesalongen. Bagarstugan som används till att baka tjockbulla i till olika evenemang.

Två vävsalar som används av medlemmarna. Pysselrum för färdigställande av hantverk till kommande marknader.

 

Foton: Björn Carlsson

Festsalen som är nyinredd på övervåningen med utformning från 1700 talets inredningsideal. I detta rum blev vi serverade  kaffe/te och olika sorters kaffebröd. Det blev avslutning på en mycket trevliga eftermiddag. 

Marita hälsade oss varmt välkomna på den kommande julmarknaden 30 november.

 


Torbjörn Frank och Marielle Stenvall, LRF Konsult, höll en belysande föredragning om framtidsfullmakter på Aktiva Seniorers månadsmöte. Hela ämnesområdet behandlades i informativa punkter. Ett av huvudsyftena med framtidsfullmakt är att själva få bestämma vem som ska sköta ens angelägenheter när man själv blivit bestående oförmögen att själv hantera angelägenheterna och inte vill att god man ska utses. Viktigt att komma ihåg är att endast fysiska personer kan vara fullmaktshavare. Några av huvudpunkterna om varför framtidsfullmakter skapats var:

  • När en fysisk person, fullmaktsgivaren, själv blir oförmögen att sköta sina tillgångar/angelägenheter. Får inte vara tillfälligt.
  • Överförmyndare och gode män.
  • I fullmakten anges vilka områden som omfattas.
  • Fullmakten måste verifieras av läkarutlåtande om oförmågan.

Under föredragningen ställdes initierade frågor från de aktiva seniorerna.


Slutligen kan nämnas att LRF Konsult för närvarande har specialpris på framtidsfullmakter. Priset uppgår till 3 900 kronor.

 

 

I vårt höstprogram, erbjöds besök på Tingsrätten i Falun. Det visade sig vara ett mycket attraktivt besöksmål, därför dubblerades besöket. Den 2 oktober gjorde vi vårt första besök, alla satt i den stora salen.

Förhandlingen som vi var åhörare på handlade om grov trolöshet mot huvudman. Intressant att lyssna på åklagarens och försvarsadvokatens frågeställningar mot de åtalade. Hur frågor kan vinklas på olika sätt för att klargöra de åtalades försvar till sitt handlande.

 Första gruppen tyckte det gav en liten inblick i den verksamhet som Tingsrätten bedriver.

Andra gruppen gjorde sitt besök den 17 oktober. Deras förhandling handlade om våldsamt motstånd och andra brott kopplade till vad den personen var åtalad för. Den anklagade ansåg sig vara oskyldig.

Två uppskattad aktiviteter enligt våra medlemmar.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Ragnhild Tjäder