Aktiva Seniorer Falun

Bli medlem i föreningen Aktiva Seniorer i Falun

Anmälan om medlemskap till AKTIVA SENIORER I FALUN kan ske via formuläret nedan.

Medlemsavgiften per år är 100 kr.

Medlemsavgiften betalas

  • via Plusgiro 53 36 68-0 (glöm ej att ange namn och adress) eller
  • vid våra månadsträffar till kassör Suzanne Didring
Captcha image 9096Captcha image 6799Captcha image 4649Captcha image 1641