Aktiva Seniorer Falun

Aktiva seniorer i Falun är en ideell förening och till för de seniorer som vill dela en social gemenskap med oss. Vi kan erbjuda ett varierat utbud av olika aktiviteter och programpunkter, som föreläsningar, kulturarrangemang, studiebesök, utflykter och resor. Program och aktiviteter tas fram i nära samarbete mellan styrelse och medlemmar.

Vi vill med vår verksamhet bidra till ett mer socialt och innehållsrikt vardagsliv för våra medlemmar. Vi tror på, att det vi gör och upplever tillsammans är mer berikande än att stå utanför den gemenskap vi kan erbjuda.

Om du också vill vara med, kontaktar du någon ur styrelsen.

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr.

Vår förening ingår i Förbundet Aktiva Seniorer, som är riksomfattande och religiöst och partipolitiskt obundet. F n finns det över 50 föreningar med över 20 000 medlemmar.

Vad är Aktiva Seniorer?

Riksorganisationen Aktiva Seniorer startade 1988. Förbundet Aktiva Seniorer, FAS, är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. 

Vi har inte vad man skulle kunna kalla pensionärsfackliga frågor på vårt schema. Det finns andra organisationer som är bättre än vi på sådant. 

Biet i vår logga symboliserar värdet av flit, bra organisation och sökande efter livets goda. Att samla kunskap och erfarenhet samt att generöst dela med sig till alla vänner är en del av kulturen i vårt förbund.


 
 
Vi finns till för dig som vill få nya vänner med vilka du kan dela och utveckla dina intressen. Egentligen handlar det helt enkelt om att sätta lite guldkant på tillvaron. 
 
 
En av de idéer som vår verksamhet vilar på är övertygelsen om att det alltid är roligare att göra saker tillsammans. Dels inspirerar vi varandra och dels puffar vi på så att det verkligen blir av. Det fungerar i praktiken, det vet vi.

Det finns inte någon form av underhållning som går upp mot ett bra samtal. Det kan röra vad som helst och löpa helt fritt beroende på vilka som deltar och vad som händer ute i världen. Att skapa mötesplatser där avspända samtal vänner emellan lockar både till skratt och eftertanke är viktigt för oss. 
 

Vad gör vi när vi träffas?

Vi kan syssla med allt som intresserar oss. Utgångspunkten är alltid medlemmarnas intressen och medverkan. Vi vet att det i vår generation finns alla kompetenser man kan tänka sig. Att engagera sig och göra saker tillsammans är vitaliserande och roligt, det gör att vi mår bra.

Vi reser både till när och fjärran. Vi ordnar föreläsningar och studiecirklar med spännande teman. Motion och hälsa står högt i våra prioriteringar.

Vi har möten för att informera om föreningens program och ibland finns det anledning att bara komma tillsammans för att umgås.

Läs gärna mer på förbundets hemsida aktivaseniorer.com. Där hittar du också alla våra
föreningar och kan gå in på deras sidor och se vad som händer på många platser över hela landet.


Du är alltid olycksfallförsäkrad när du är hos oss eller på väg till eller från oss.

Aktiva Seniorer samarbetar med studieförbundet Medborgarskolan.