STUDIEBESÖK och övriga aktiviteter hösten 2018

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25kronor /mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil. Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14, (f.d. Folkets Hus) om inget annat anges.

 

Onsdagen den 29 augusti

Bergsmansgården i Staberg,  guidad visning av Lotta Örtendahl

Max 30 personer. Kostnad 50 kr per person. Restaurangen bredvid ger möjlighet till fika. Samling vid kulturhuset tio14, klockan 12.45.

Anmälan senast 22 augusti till Lise-Lotte Boberg.

 

Torsdagen den 13 september

Stentryckeriet i Vikmanshyttan, guidning av Kenneth Stenholm Max 30 personer. Samling vid Kulturhuset tio 14, klockan 13.15.

Anmälan senast 6 september till Lise-Lotte Boberg.

 

Onsdagen den 26 september

Arctic Paper Grycksbo AB, guidad visning i pappersbruket.

Max 25 personer. Samling vid Kulturhuset tio 14, klockan 12.40.

Anmälan senast 19 september till Gunnar Jönsson.

 

Onsdagen den 10 oktober

Ambulansen i Falun, guidning av Urban Jonsson.

Max 20 personer. Samling Vasagatan 8, klockan 13.00.

Anmälan senast 3 oktober till Gunnar Jönsson.

 

Torsdagen den 15 november

Förlagssystem AB, guidning av Staffan Hammarin  

Max 25 personer. Samling Kulturhuset tio14, klockan 12.45.

Anmälan senast 8 november till Lise-Lotte Boberg.

 

Onsdagen den 12 december

Gruvmuseet i Falun, privat visning av det nyrenoverade museet.

Max 20 personer. Kostnad 80 kr per person. Samling vid Gruvan, klockan 13.00. Anmälan senast 5 december till Eva Jäger.

 

Kontaktuppgifter för anmälan

Lise-Lotte Boberg                      Gunnar Jönsson                             Eva Jäger   

023-20978                                023-35286                                      070-7923963

070-3308724                            070-3987435                                 

lisen.boberg@gmail.com          gunnar.m.jonsson@telia.com           info@evajager.se

Studiebesök och övriga aktiviteter våren 2018

Torsdagen den 11 januari

Medicinhistoriska museet, en timmes guidad visning av Inger Lennertsson.
Samling kl 10.30 Nisserska huset nedanför Lasarettet.
Max 30 personer. Kostnad 20 kr/person kontant. Nedervåningen handikappvänlig. Anmälan senast 4 jan till Lise-Lotte Boberg.

Torsdagen den 15 februari

Carl Larsson gården. Caroline Edman ger en kombinerad husvisning där original textilier presenteras som inte annars visas.
Kostnad 195 kr. Max 30 personer. Samling vid Kulturhuset tio 14
kl 12.45. Anmälan senast 8 feb till Lise-Lotte Boberg.

Onsdagen den 14 mars

Falu Stadsbibliotek, information och guidning av Marie Wallin.
Samling på biblioteket kl 13.00. Anmälan senast den 7 mars till Eva Jäger.

Onsdagen den 18 april

Falu Energi &Vatten AB, Återvinningen. Guidning och information av Patrik Johansson. Samling Kulturhuset tio14 kl 13.15.
Anmälan senast 12 april till Gunnar Jönsson.

Torsdagen 17 maj

Falu Fängelse Vandrarhem, visningen tar 1-1 1/2 tim.
Kostnad 60 kronor. Max 40 personer.
Samling vid Fängelset Villavägen 17 klockan 13.00.
Meddela också om du vill ha kaffe/te och mjuk kaka till en kostnad av 60 kronor. Anmälan senast 9 maj till Eva Jäger.

Torsdagen 31 maj

Bussresa i Gästrikland. Samling sker vid parkeringen Kulturhuset tio14 kl. 08.30. Kostnad 500 kr inklusive buss, lunch och entréer. Hemkomst c:a 17.00. Hofors hembygdsgårdsmuseum visar boendets utveckling under 100 år. Varje rum har även tidsenliga kläder och textilier. Högbo bruk gemensam lunchbuffé och sedan tid för rundvandring bland hantverkare och butiker. Gammelstilla Whisky, visning av destilleriet och provsmakning. Bindande anmälan till Lise-Lotte Boberg senast 18 maj. Kostnaden sätts in på Aktiva Seniorers plusgiro 533668-0. Glöm inte uppge namn.

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25 kronor /mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil. Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14, (f.d. Folkets Hus) om inget annat anges.

Kontaktuppgifter för anmälan:

Lisel-Lotte Boberg 023-20978, 070-3308724.

Eva Jäger 070-7923963. Mail: info@evajager.se

Gunnar Jönsson 023-35286, 070-3987435. Mail: Gunnar Jonsson@telia.com

Studiebesök och övriga aktiviteter hösten 2017

STUDIEBESÖK OCH ÖVRIGA AKTIVITETER

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25 kronor /mil, som delas lika på samtliga i bilen.
Vid anmälan meddela tillgång till bil.
Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14, (f.d. Folkets Hus) om inget annat anges.

Onsdagen den 30 augusti

Jularbo museum och Avesta Art.
Först Jularbo museum, lunch på restaurang Koppardalen, därefter Avesta Art, ingen guidning. Kostnad entré 65 kr.
Lunch 85 kr. Samling Kulturhuset tio14, klockan 10.00.
Anmälan till Gunnar Jönsson senast 23 aug.

Torsdagen den 28 september

Arkivcentrum i Dalarna. Guidning av Soili-Maria Olli.
Samling Kulturhuset tio14, klockan 12.45. Vi blir bjudna på kaffe/te.
Anmälan till Lise-Lotte Boberg senast 21 sept.

Onsdagen den 18 oktober

Silverhyttan i Falun. Guidning av Lena Grönlund Myrberg.
Kostnad 60 kronor.
Samling vid Silverhyttan på Södra Mariegatan klockan 14.00. Max. 30 personer.
Anmälan till Eva Jäger senast 11okt.

Torsdagen den 16 november

Villovägens Bryggeri AB vid Fisktorget. Guidning av Sven Eklund.
Samling där klockan 14.00. Max 20 personer.
Anmälan till Gunnar Jönsson senast 9 nov.

Torsdagen den 14 december

Jullunch på Samuelsdals pensionat, klockan 13.00.

Lilla jul-buffén kostar 100 kronor exklusive dryck. Meddela kostallergier.
Behöver ni hjälp med transport meddela även detta.
Anmälan till Lise-Lotte Boberg senast 6 dec. Tel. 023-209 78, 070-330 87 24

Lise-Lotte Boberg
023-209 78, 070-330 87 24

Eva Jäger
070-792 39 63, info@evajager.se

Gunnar Jönsson
023-352 86, 070-398 74 35, gunnar.m.jonsson@telia.com

Studiebesök och övriga aktiviteter våren 2017

STUDIEBESÖK OCH ÖVRIGA AKTIVITETER

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25 kronor/mil, som delas lika på samtliga i bilen.
Vid anmälan meddela tillgång till bil.
Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14, (f.d. Folkets Hus) om inget annat anges.

Torsdagen den 19 januari

Daily Spots Natur & Kulturbiograf. Tomas Håvik visar filmer och bildspel i panoramaformat om människor, natur och kultur.
Varje visning tar ca. 1 tim.15 min inkl. paus för fika
Samling Stigaregatan 7. Kl. 13.30. Max 20 personer.
Kostnad 150 kr.
Anmälan senast 12.1 till Lise-Lotte Boberg, 023-209 78,070-330 87 24

Onsdagen den 8 februari

Bergalid. Guidning av Per Gilén. Samling Bergalid, kl.13.30
Kostnad 50 kr. Vid stort antal deltagare kan möjlighet till fika ordnas. Kostar extra.
Anmälan senast 2.2 till Gunnar Jönsson. Tel.023-352 86, 070-398 74 35, mail; gunnar.m.jonsson@telia.com

Torsdagen den 16 mars

Falu Rödfärg + filtar. Johan Molin berättar om gammalt och nytt i produktionen.
Samling vid Gruvans Konferens, kl.14.00.
Anmälan senast 8.3 till Gullbrith Andersson, tel. 023-421 09, 070-352 00 29.

Onsdagen den 12 april

Kniva trädgård. André Strömqvist och Andreas Graveleij visar sin verksamhet.
Samling Kulturhuset tio14, kl. 13.15.
Anmälan senast 7.4 till Lise-Lotte Boberg tel. 023-209 78, 070-330 87 24

Torsdagen den 18 maj

Vandring upp till Källslätten ca 800 meter från parkeringen vid Nybo.
Bra skor, matsäck och sittunderlag.
Samling Kulturhuset tio14. kl. 12.30.
Anmälan senast 11.5 till Lise-Lotte Boberg tel. 023-209 78, 070-330 87 24

Onsdagen den 7 juni

Bussresa i Västerdalarna, samling Kulturhuset tio14. kl. 08.30.
Kostnad 350 kr inkl. buss, lunch och entré.
Nås: Inf. om bakgrunden till Ingmarsspelen. Ta gärna med fika.
Lima: Sixten Jernbergs rest. o museum. Lunchbuffé och besök i museet.
Dala-Järna: Besök hos Margot och Tomas Holst på deras konstgård.

Anmälan  senast 18.5 till Gullbrith Andersson, tel. 023-421 09, 070-35 200 29.
Bindande anmälan, kostnaden insättes på plusgiro 533668-0 senast 18.5.

Medlemmar har företräde, andra i mån av plats i bussen.

          
Förbundet Aktiva Seniorer,  FAS- Golf 2017

Strängnäs/Mariefred 29 och 30 augusti 2017, inbjudan kommer.

Studiebesök och övriga aktiviteter hösten 2016

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25 kr/mil, som delas lika på samtliga i bilen.
Vid anmälan meddela tillgång till bil.
Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14 (f.d. Folkets Hus), om inget annat anges.

Onsdag 24 augusti

Mentalvårdsmuseet i Säter. Guidad visning.
Samling vid Kulturhuset tio14, klockan 12.00.
Kostnad 50 kr / pers. kontant.
Anmälan till Gullbrith Andersson senast 11 augusti, tel. 023-421 09, 070-352 00 29

Onsdag 21 september

Rällsjögården. Ingeborg Nåhem Granhagen berättar om gårdens historia och visar bildspel i en loge.
Tidsåtgång ca 45 minuter. Max 25 personer.
Kostnad 50 kr/ pers. kontant.
Tag gärna med er egen matsäck.
Därefter åker vi vidare till
Ollesgårdens glasloppis. Berith och Bernt Andersson tar emot oss.
Samling Kulturhuset tio14 klockan 12.15.
Anmälan till Lise-Lotte Boberg senast 14 september, tel. 023-2078, 070-330 87 24

Torsdag 20 oktober

Geologiska museet Borlänge. Föreläsning och visning under ca. 1 1/2 timme.
Max 30 personer.
Kostnad 30 kr/ pers. kontant.
Samling Kulturhuset tio14 klockan 13.00.
Anmälan till Gunnar Jönsson senast 12 oktober. Tel. 023-352 86, 070-398 74 35, e-post gunnar.m.jonsson@telia.com

Onsdag 16 november

Residenset. Guidad visning.
Max 25-30 personer.
Samling vid residenset klockan 13.00 Åsgatan 51.
Anmälan till Gullbrith Andersson senast 9 november, tel. 023-421 09, 070-352 00 29

Lördag 10 december

Nobelfest  restaurang Carianna – INSTÄLLD pga av få anmälningar!
Middag serveras klockan 17.00
Kostnad 350 kronor exklusive dryck.
Meddela specialkost.
Festklädsel rekommenderas.
Anmälan till Lise-Lotte Boberg, senast 28 november tel. 023-209 78, 070-330 87 24

Studiebesök och övriga aktiviteter våren 2016

Obs! Vid samåkning rekommenderar vi en ersättning om 25 kronor per mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil.
Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14 (f d Folkets hus), om inget annat anges.

Onsdag den 20 januari

Biograf & TV museet i Säter. Visningen tar ca 2 timmar.
Kostnad: ca 40-50 kr.
Samling: Kulturhuset tio14, kl. 09.45.
Anmälan senast 13.1 till Lise-Lotte Boberg, 023-20978, 070-3308724

Torsdag den 18 februari

Förlagssystem i Falun. Rundvandring i ca 1 timme. De bjuder på kaffe.
Max 25 personer.
Samling: Kulturhuset tio14, kl.13.45
Anmälan senast 11.2 till Lise-Lotte Boberg, 023-20978, 070-3308724

Onsdag den 16 mars

CTH i Borlänge.
Kostnad: visning + kaffe med hattbakelse = 80kronor.
Samling: Kulturhuset tio14, kl.13.30.
Anmälan senast 9.3 till Gullbrith Andersson, tel.023-42109, 070-3520029.

Torsdag den 14 april

Clas Ohlson i Insjön. Besök på Centrallagret i ca 2 timmar. Obs många trappor! Därefter ev. shopping på Hjultorget.
Max 30 personer.
Samling Kulturhuset tio14, kl 08.45.
Anmälan senast 7.4 till Lise-Lotte Boberg, 023-20978, 070-3308724

Onsdag den 18 maj

Vandring upp till Stabergs klack.
Ca 1/2 timmes promenad. Bra skor, matsäck och sittunderlag.
Samling: Kulturhuset tio14, kl 12.30
Anmälan senast 11.5 till Gunnar Jönsson, 023-35286, 070-3987435 eller gunnar.m.jonsson@telia.com

Onsdag den 1 juni

Porfyr & Hagströms museet i Älvdalen. Stopp i Nittsjö på hemvägen.
Kostnad: 300 kronor inkl buss, mat och entré.
Samling: Kulturhuset tio14. kl. 08.30.
Anmälan senast 18.5 till Gullbrith Andersson, tel.023-42109, 070-3520029. Bindande anmälan.
300 kr insättes på plusgiro 533668-0 senast 18.5.

Vi ses på Wayne´s Coffee klockan 14.00 de måndagar, som det ej är månadsmöte.
10% rabatt för medlemmar på fika för medlemmar (ej smörgåsar)

Välkommen

Studiebesök och övriga aktiviteter hösten 2015

Obs! Vid samåkning rekommenderar vi en ersättning om 25 kronor per mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil.
Samling sker fr o m hösten 2015 alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14 (f d Folkets hus).

Onsdag 26 augusti

Vi besöker Stora Skedvi.
Först besök hos Skedvi Bröd och saluhallen Prioleva Visthusboden.
Därefter besök hos Kitty Carlssons 50-talsutställning av bilar, möbler, kläder och damfrisering.
Max 25 personer.
Kostnad: Skedvi Bröd 70 kr + Kitty Carlsson 50 kr för fika.
Samling: Kulturhuset tio14, kl 12.30.
Anmälan senast 19.8 till Gunnar Jönsson, tel 023-35286, 070-3987435 eller gunnar.m.jonsson@telia.com

Torsdag 10 september

Endagskryssning med Tobbes resor till Åland.
Vi måste vara minst 35 personer för att få egen buss.
Kostnad: 264 kr. Då ingår buss, båt och lunchbuffé med vin och öl.
Samling: Kulturhuset tio14, kl 07.15. Åter ca kl 21.00.
Anmälan senast 7.8 till Lise-Lotte Boberg, tel 023-20978, 070-3308724
Inbetalning via vår kassör Suzanne, plusgiro 533668-0. Glöm ej att ange: namn och födelsenummer (år-mån-dag).

Torsdag 17 september

Torsten Bodin tar oss med på 1,5 timmes vandring (2 km) runt Hosjöholmen. Vi utgår från Kvarngården. Oömma skor. Medtag ev fika.
Max 35 personer.
Samling: Kulturhuset tio14, kl 12.45.
Anmälan senast 10.9 till Lise-Lotte Boberg, tel 023-20978, 070-3308724

Onsdag 21 oktober

Vi besöker Sveriges Radio Falun och träffas där 09.30. Besöket tar ca 1 timme.
Max 20 personer.
Anmälan senast 14.10 till Lise-Lotte Boberg tel 023-20978, 070-3308724

Onsdag 18 november

Vi besöker Athena Nordic i Korsnäs. De producerar, marknadsför och säljer produkter för människor med särskilda behov.
De bjuder oss på fika.
Samling Kulturhuset tio14, kl 09.45.
Anmälan senast 11.11 till Gullbrith Andersson, tel 023-42109, 070-3520029

Torsdag 10 december                                                                    

Nobelfest hos restaurang Carianna.
Middagen serveras kl 17.00. Festklädsel rekommenderas!
Kostnad: ca 300 kr exkl dryck.
Anmälan senast 30.11 till Lise-Lotte Boberg tel 023-20978, 070-3308724


Vi ses på Wayne´s Coffee klockan 14.00 de måndagar, som det ej är månadsmöte.

10% rabatt för medlemmar på fika för medlemmar (ej smörgåsar)

Välkommen