Reportage från visning av nya badhuset Lugnet 17 nov 2022

Aktiva Seniorer fick ett erbjudande om en exklusiv visning av nya badhuset innan det invigs som vi naturligtvis sa ja till. Antalet deltagare var dock begränsat till tio personer vilket gjorde att antal platser fylldes snabbt.

Den officiella invigningen av nya badhuset kommer att ske den 17 december 2022. Det är på dagen 50 år sedan det gamla badhuset invigdes 17 december 1972.

Klaus Nylund som guidade oss runt är medlem i Aktiva Seniorer. För tillfället har Klaus ett vikariat som guide och visar besökare runt i nya badhuset. Intresset är stort från föreningar, politiker m.fl. 

Rundvandringen började med att vi fick information om badhuset och de olika aktiviteter det nya badhuset innehåller. Projekttiden för badhuset har varit 6 år och byggtiden 2,5 år. Badhuset har utsmyckats med konst både utvändigt och invändigt till en kostnad av 1 % av byggkostnaden. 

Här har vi kommit till badets reception där besöket för att bada börjar. Efter betalning får besökaren ett armband som innehåller ett chip. Med hjälp av armbandet checkar man in och ut från badavdelningen. Armbandet används också till att låsa/låsa upp skåp där man som badande förvarar sina kläder. Borta är det egna hänglåset. 

Vi fortsatte in i badavdelningen där vi fick se exempel på omklädningsrum och duschar. Det finns omklädningsrum för grupper, damer, herrar och mix. Rehabavdelningen har egna omklädningsrum.

Då det inte är tillåtet att beträda bassängområdet utan att vara duschad, i badkläder och barfota fick vi nöja oss med att från läktaren titta ner på de olika bassängerna.

Här tittar vi ner på familjebadet som har en aktivitetsbassäng, en strömkanal och en barnbassäng. Vattentemp 30 – 33 grader.

Här ser vi tränings- och tävlingsbassängen. Den håller måtten för internationella simtävlingar. Vattentemp 27 – 29 grader. 29 grader är max för tävlingssim. 

Utöver de bassänger vi kunde se finns en multibassäng som kan användas för undervisning och babysim. Djupet på bassängen kan justeras mellan 0 – 1,8 meter genom en höj- och sänkbar plattform. Vattentemp 33 grader.

Rehabavdelningen har en egen bassäng där djupet kan justeras mellan 0–1,8 meter. Vattentemp 34 grader. 

Relaxavdelningen på översta våningen kommer inte att vara färdig till invigningen den 17 december 2022. Den kommer att vara klar under 2023.

Det var ett mycket intressant besök där vi fick information om hur vi tar oss in i badavdelningen, genom dusch/omklädning och vidare till bassängområdet.  

Naturligt vis undrar man vad det kommer att kosta att besöka det nya badet. För oss seniorer gäller samma pris som för ungdom och barn under 12 år badar gratis.

Kostnad per besök 70 kr
Årskort 1820 kr
Klippkort tio ggr 560 kr

Mera information om det nya badhuset finns på länk HÄR

Text och foto Göran Eriksson

Reportage från studiebesök i Bergslagssalongerna 10 nov 2022

Vår guide Gunilla Hedenblad, hälsade oss välkomna. 

Vårt besök började på bottenvåningen, där hon förmedlade husets historik. År 1716 köpte bergmästaren Ander Svabs tomten där  Stora Enso kontoret ligger nu. Förutom kontorslokaler och sammanträdesrum fanns även Bergslagsregemente, Kopparbergets försvarsstyrka och en proberkammare.

Husen förstördes av en brand 1761 men återuppbyggdes 1766. Då byggdes husen i tegel. Våningar och flyglar har utökat husens utformning sedan 1800-talet. 

Från början låg all administration uppe vid gruvan, men allt flyttades successivt ned till Åsgatan. Då inrättades den festsal som idag kallas Bergslagsalongen.

Den stora festsalen blev färdig och inredd 1818. Golvet består av breda furuplank, i taket hängde bergsmanskronor som under 1856-1857 ersattes av böhmiska kristallkronor. Salen fick sin nuvarande utformning på 1930. 

Porträttsamlingen har sitt ursprung från 1658 och är en av de äldsta i privat ägo. Den är representativ för svenska målares konst från 1600 fram till nu.

 Även andra konstföremål finns, bland annat den matta som är designad av Jerk Werkmäster med gruvsymboler som ligger på golvet. Den är tillverkad av ull från Wåhlstedts fårfarm och vävd av Mary Wåhlstedt samt var utställd på Stockholmsutställningen 1930.

Vem var då fru Wåhlstedt? Mer om henne finns att läsa på länken HÄR

Då fotografering inte var tillåten finns inga interiörbilder från besöket.

Ett intressant studiebesök med en mycket påläst guide.

Text: Lise-Lotte Boberg

Reportage från månadsträff 31 okt 2022

Olika yrkeskategorier från Falu kommun kom och informerade om vilken hjälp och stöd vi äldre han få. Vi var 60 medlemmar som kom och lyssnade till den informationen.

Först ut vara Sara L, arbetsterapeut och omvårdnadsutvecklare. Hon pratade om att fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland äldre, inte som många tror trafiken. Vi kan få hjälp med fallförebyggande hembesök av en seniorvägledare. Tips, gör en rörelse som om du trampar symaskin, detta skapar en bättre gångförmåga.

Nästa yrke var dietisten Annelie S. som talade om matens betydelse, för att behålla kroppens alla organ i så bra skick som möjligt. Visade en bild på en moderniserad kostcirkel där den största delen var frukt och grönsaker. Om du äter något från alla delarna i cirkeln varje dag, ger det en bra förutsättning. Med stigande ålder förändras lukt och smak sinnet, även minskad hunger och törst. Upplever snabbare mättnadskänsla. Det är lätt att smörgåsar och kaffebröd ersätter maten.

Det går att söka biståndsmottagningen för beslut, om leveranser av mat, eller pensionärsluncher i 20 olika skolor i kommunen.

Från socialtjänsten kom Tina B. socialsamordnare där vi kan söka stöd för vår livsföring. Telefon 023-87780

Se till att den enskildas egna resurser återfås eller bibehålles i största möjliga utsträckning. Hur går det till: Ansökan om stöd, utredning, beslut, uppdrag och uppföljning. Samordnad individuell planering. 

Bostadsanpassning 023-87000 

Kostnad 251 kronor per timme, max tak 2170 

Hemsjukvård – rehabilitering avgift 150 kronor per besök tak 2170

Det var från början tänkt som ett studiebesök på omvårdnadsboendet Slottet, men nu fick en del av personalen istället komma till oss. 

Anna, och Marie enhetschefer båda samt David som är sjuksköterska.

I Falu kommun finns sju boende med omfattande vård- och omsorgsbehov och åtta boende för personer med demenssjukdom.

Slottet är ett demensboende där varje person har en egen lägenhet som får inredas efter egna önskemål. Varje lägenhet är 22 kvadratmeter. 

När du flyttar in sker ett välkomstsamtal där man själv får beskriva sina levnadsvanor. Genomförandeplan och du tilldelas en kontaktperson.

På Slottet finns arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterskor och läkare, alla samverkar i teamträffar.

Vad vi alla som lyssnade fick i uppgift var, att gå hem och skriva en levnadsberättelse, som kan vara bra att ta hjälp av, om vi inte kan tala. Vad är viktigt för att jag skall må bra. 

Text: Lise-Lotte Boberg, foto Göran Eriksson

Reportage från besök i St Kopparbergs Kyrka 18 okt 2022

I mars i år besökte Aktiva Seniorer Falun Kristine kyrka. Önskemål framfördes då att vi borde göra ett besök i Stora Kopparbergs kyrka.  

Den 18 oktober 2022 var det dags att göra besöket i Stora Kopparbergs kyrka. Vi var 27 Aktiva Seniorer som mötte upp utanför kyrkporten. Kyrkoherde Sofia Mogren visade oss runt och berättade om kyrkan. 

De äldsta delarna av nuvarande kyrka härstammar från 1300-talet. Kanske har det funnits ett mindre kapell på nuvarande kyrkans plats redan på 1200-tal

Vi samlades utanför kyrkans västra port där berättelsen om kyrkans historia började.
Detalj av den gamla kyrkporten som flyttats till den nya västra porten

Kyrkan har under århundraden genomgått flera tillbyggnader/ombyggnader. Den byggdes ursprungligen som en basilika, byggdes sedan om till en hallkyrka. I slutet på 1600-talet förlängdes kyrkan och nuvarande koret tillkom.  I slutet på 1800-talet försågs kyrktornet med sina nuvarande höga spiror.  Kyrkan har fyra kyrkklockor vilket är ovanligt. I stiftet är det bara domkyrkan i Västerås som har lika många

Vi fortsatte genom vapenhuset in i kyrkan där vi fick ytterligare fakta om kyrkan.
Utmärkande för kyrkan är stjärnbågarna i taket som alla är olika

Under perioden 1898 – 1901 sattes panelen i koret upp och altaret blev nytt. 1963 byggdes en ny orgelläktare och försågs med nuvarande orgel. Åren 1978 – 1979 restaurerades kyrkorummet grundligt och fick sin nuvarande utformning och kyrkorummet rengjordes.

Den nyare kyrkorgeln

År 2000 fick kyrkan ytterligare en orgel. Den placerades i koret då kyrkomusikerna vill skapa närhet till församlingen.  Orgeln är historisk och byggd 1914 och renoverad innan den installeras i kyrkan. Den är unik i sitt slag i Sverige.

Predikstolen har flyttats flera gånger. Under tidsperioder har den varit vitmålad. Den ursprungliga träfärgen är nu framtagen.
Detalj av predikstolen
Mariakoret används då det inte är så många närvarande vid en förrättning.
Om man är liten kan en högmässa vara lång. Då är det skönt att få gå till lekhörnan en stund.
Kyrksilvret med replica av St Örjens Gilles kalk

Sancte Örjens Gille har som förebild det medeltida bergsmansgillet vid Falu gruva och har fungerat som ett skyddsgille vid Stora Kopparberget med S:t Georg som skyddspatron. Mer om gillet finns att läsa HÄR

Det var en intressant visning av Stora Kopparbergs kyrka och historia som berättades. I jämförelse med Kristine kyrka är Stora Kopparbergs kyrka med sin mörka inredning, träpaneler, predikstol och bruna kyrkbänkar en mörk kyrka. Sannolikt speglar det tiden då kyrkorna byggdes.

Fetmats Grav

Gruvdrängen Mats Israelssons omkom i ett gruvras 1677 och fick slutligen sin grav på kyrkogården i vigd jord 1930.

Foto Göran Eriksson och Klaus Nylund, text Göran Eriksson

Inbjudan till vårens andra promenad den 12 maj 2022

Den här gången går vi på Myrans natur och strövområde

Torsdagen den 12 maj samlas vi klockan 13:00 på bilparkeringen på området (Entré Floras kulle). Parkeringen hittar du när du svängt av från E16 och kör mot Rolf Ericson Bil. Mittemot bensinstationen TANKA finns en P-skylt där svänger du in till vänster. 

Vi går ca 3 km på gångvägar så det är lättgånget. Ta med fika och sittunderlag.  

Välkommen att gå med Göran och Gunhild. Ingen föranmälan behövs.

Hälsningar
Göran Eriksson

Reportage från besök på Mentalvårdsmuséet i Säter 7 april 2022


Warning: Undefined array key "file" in /home/aktivase/public_html/wp-includes/media.php on line 1676
Mentalvårdsmuséet

Torsdagen den 7 april 2022 var vi 13 Aktiva Seniorer som besökte Mentalvårdsmuseet i Säter.  Där tog Lars Andersson Schaar, som är verksamhetsutvecklare för museet, emot oss och berättade historien om Säters sjukhus och visades oss runt i museet.  

Museet är beläget i en vårdenhet där 20 kvinnor vårdades. Man var mån om att skapa en omsorg med det bästa samtiden hade att erbjuda. Takhöjden är fyra meter ett rikligt ljusinsläpp och det finns el, vatten, vård och mediciner. Bottenvåingen bestod av dagrum, sovsal och behandlingsrum. Högst upp i byggnaden bodde vårdpersonalen.

Vi lyssnar intresserat på Lars Andersson Schaar.

Historien om Säters sjukhus tar sin början i slutet 1800/början 1900. Under 1800-talet registrerade och klassificerade församlingsprästen sina församlingsbor. I kyrkboken skrev prästen; sinnessjuk, mindre vetande, idiot, stundom sinnessjuk och fånig. De som inte familjerna kunde ha kvar hemma hamnade på lasaretten. Lasaretten hade svårt att hantera oroliga/våldsamma sinnessjuka i sin verksamhet därför kompletterades lasaretten med en cellbyggnad en så kallad dårkur eller dårkista. I avvaktan på vårdplats på något av landets hospital vistades patienterna på dårkuren. I många fall under långa tider. 

För att informera sig om tillståndet i landet för de sinnessjuka och sinnesslöa människorna vid förra sekelskiftet beslutade riksdag och regering att en statlig utredning skulle genomföras. Syftet med utredningen var att räkna antalet sjuka och uppskatta hur många av dessa som ansågs vara i behov av anstaltsvård. 

I Sverige hade isolerade områden som skogslän en högre andel av mentala sjukdomar och ”sinnesslöa”. Fyra län; Småland, Gotland, Värmland och Dalarna, blir upptagsområden och här lokaliseras vårdenheter byggda som små samhällen. Sjukhusen placerades i lugna och vackra miljöer där man kunde få lugn och ro för själen.  Tillgång till sjöar, skogar och ängar ansågs vara viktiga inslag i omgivningarna.

Ett landområde vid sjön Ljustern blev platsen för Säters hospitalet som öppnades 1912 med 830 vårdplatser. Säter hade då totalt 1 000 invånare. Hospitalet hade separata avdelningar för män och kvinnor liksom för lugna och oroliga patienter. Avdelningarna kunde variera från öppna, där patienterna kunde ströva fritt omkring i sjukhuskläder inom området. Även helt låsta avdelningar fanns, som stormavdelningar med möjlighet till full inlåsning och kontroll av patienter anpassat efter orosgrad. 

De farliga och svårskötta patienterna placerades på den fasta paviljongen. Två grupper av patienter placerades på den fasta paviljong, dels mycket svårskötta patienter som överfördes från andra hospital, dels straffriförklarade som bedömdes vara farliga. 

Alice klänning
Vad betydde de broderade texterna?

Alice klänning sägs ska vara en bröllopsklänning. Klänningen syddes av en patient som vistades över 40 år på Säters sjukhus. Klänningen är handsydd av lakan med broderier och applikationer av tyg och virkade detaljer.

Man hade  åtta olika diagnoser för patienterna. Sjukhuset bestämde när patienten var frisk nog för att bli utskriven. Många hade en livslång vistelse på sjukhuset. En patient kunde lära sig systemet och bli foglig och skrivas ut. 

Orsaker till att man blivit intagen inom mentalvården kunde i journalerna benämnas med exempelvis; kärleksbekymmer, missbruk, åsknedslag eller benbrott ibland till synes enkla orsaker men oftast med en komplex bakomliggande historia 

Målar Johans uppfinning, bössan som kunde skjuta runt hörn

Målar Johan blev tvingad ut i kriget som han var neurotiskt livrädd för. Han bedrev militära övningar på ledig tid. Han gjorde en uppfinning, geväret som kunde skjuta runt hörn. På så sätt slapp man exponera sig för fienden och samtidigt skjuta.

Kalles självporträtt och egentillverkade kandelaber

Kalle fick egna nycklar och trivs på sjukhuset där han kom att vårdas hela sitt liv. Han var en mönsterpatient som sköter internposten, har eget rum och tillgång till verkstaden där han bland annat tillverkar kandelabrar av metallskrot. tillvaron på Säter var för honom himmelriket på jorden.

Ambitionen var naturligtvis att patienterna efter en tid på hospitalet skulle bli så bra att de kunde skrivas ut. Men under åren 1912 till 1930-/1940-talet var det mest fråga om förvaring. På 1930-/1940-talet påbörjades behandling av patienterna. 

Behandlingsavdelning
Långtidsbad

Bland behandlingsmetoderna användes långtidsbad, det permanenta badet, med en temperatur på 35 – 36 °C. Badet skulle ha en lugnande effekt, men det varieté en särskilt framgångsrik kur. Ester var den patient som tillbringat längst tid i badet, med i snitt 11 tim/dag under en period från april till juli. 

Instrument för lobotomering
Hibernal den första verksamma medicinen

Lobotomering började tillämpas i Sverige i början av 1940-talet. Syftet med ingreppet var att göra oroliga patienter lugna, fogliga och lätthanterliga, samt att lindra svåra tvångssyndrom. Schizofreni var den främsta diagnosen för ingreppet. Ofta förändrades patientens hela personlighet efter ingreppet.

Vid introduktion av Hibernal 1951, fick psykiatrin tillgång till ett preparat som gav en genomgripande effekt. Många drog paralleller till introduktionen av penicillinet 1941. Man kunde från ena dagen till den andra öppna upp låsta avdelningarna. Patienterna blev lugnare och Säter ”tystnar”.

Medicinskåp med rikligt innehåll

Nedan kan ni läsa om den planerade rivningen av Fasta Paviljongen från Södra Dalarnas Tidning 7 april 2022. Säters fasta paviljong var i bruk under åren 1912–1989. En anlagd brand 2002 förstörde byggnaden. 

Tänkvärda ord

HÄR kan ni läsa mera om Mentalvårdsmuséet och dess historia.

Vi avslutade vårt besök i Säter med gemensam lunch på restaurang Skönvik.

Text och foto Göran Eriksson och Klaus Nylund

Månadsmöte måndagen 28 feb kl 14:00

OBSERVERA. Årsmötet är flyttat till månadsmötet den 28 mars. 

På grund av osäkerhet om vilka restriktionerna som skulle komma att gälla efter den 9 februari skickades ingen kallelse till årsmötet. Vi vet nu att restriktionerna är upphävda från och med den 9 februari och ingen begränsning av antal deltagare gäller. Ett årsmöte med fullt antal deltagare kan nu hållas den 28 mars. 

Detta månadsmöte genomförs därför som ett ”vanligt månadsmöte”. Ingen anmälning om deltagande behövs.
Bandet Never to Late kommer och underhåller oss. 

Entré 50 kronor, kaffe/te och smörgås ingår.