Årsmöte 2022

Äntligen var det som förr! Aktiva Seniorer i Falun kunde den 28 mars bjuda in till årsmöte 2022 i Nybrokyrkan, där 60 medlemmar deltog. Mötet inleddes med att ordförande Göran Eriksson hälsade alla välkomna. 

Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmötet valde Göran Eriksson till mötesordförande och Laila Thunstedt till mötessekreterare. 

Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen för 2021 fördrogs. Vid årets slut hade föreningen 162 medlemmar. Styrelsen för verksamhetsåret 2021 beviljades ansvarsfrihet. 

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrad på 100 kronor. 

Val av styrelsen utföll enligt följande. Till ordförande omvaldes Göran Eriksson. Till ledamöter valdes Lise-Lotte Boberg (omval), Catarina Hjortzberg-Nordlund (omval), Tore Jansson (nyval) och Klaus Nylund (nyval). Laila Thunstedt och Solveig Isaksson har ett år kvar på sin mandatperioden i styrelsen. 

Nya styrelsen: Nedre rad frv Catarina Hjortzberg-Nordlund, Lise-Lotte Boberg och Solveig Isaksson. Övre rad Klaus Nylund, Laila Thunstedt, Göran Eriksson och Tore Jansson

Styrelsen för 2022 är sammansatt enligt följande. Ordförande Göran Eriksson,
vice ordförande Lise-Lotte Boberg, kassör Tore Jansson, sekreterare Laila Thunstedt, webbredaktör Klaus Nylund, ledamot Catarina Hjortzberg-Nordlund och ledamot Solveig Isaksson. 

Efter kaffe och minisemla berättade Anna Frydenberg och visade bilder om Kibbutzen som fanns i Hälsinggården i Falun under åren 1939–1946. 

Text Göran Eriksson, foto Klaus Nylund