Årsmöte 2022

Äntligen var det som förr! Aktiva Seniorer i Falun kunde den 28 mars bjuda in till årsmöte 2022 i Nybrokyrkan, där 60 medlemmar deltog. Mötet inleddes med att ordförande Göran Eriksson hälsade alla välkomna. 

Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmötet valde Göran Eriksson till mötesordförande och Laila Thunstedt till mötessekreterare. 

Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen för 2021 fördrogs. Vid årets slut hade föreningen 162 medlemmar. Styrelsen för verksamhetsåret 2021 beviljades ansvarsfrihet. 

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrad på 100 kronor. 

Val av styrelsen utföll enligt följande. Till ordförande omvaldes Göran Eriksson. Till ledamöter valdes Lise-Lotte Boberg (omval), Catarina Hjortzberg-Nordlund (omval), Tore Jansson (nyval) och Klaus Nylund (nyval). Laila Thunstedt och Solveig Isaksson har ett år kvar på sin mandatperioden i styrelsen. 

Nya styrelsen: Nedre rad frv Catarina Hjortzberg-Nordlund, Lise-Lotte Boberg och Solveig Isaksson. Övre rad Klaus Nylund, Laila Thunstedt, Göran Eriksson och Tore Jansson

Styrelsen för 2022 är sammansatt enligt följande. Ordförande Göran Eriksson,
vice ordförande Lise-Lotte Boberg, kassör Tore Jansson, sekreterare Laila Thunstedt, webbredaktör Klaus Nylund, ledamot Catarina Hjortzberg-Nordlund och ledamot Solveig Isaksson. 

Efter kaffe och minisemla berättade Anna Frydenberg och visade bilder om Kibbutzen som fanns i Hälsinggården i Falun under åren 1939–1946. 

Text Göran Eriksson, foto Klaus Nylund

Ny ordförande

Falun 2021-03-30

 

 

Nye ordföranden har ordet.

 

 

 Hej Aktiva Seniorer!                                               

Det blev inget ”normalt” årsmöte i år. Jag tror vi är många som saknade möjligheten att träffas. Nu fick det i stället bli en ”brevstämma”. Jag förstår att det inte var helt enkelt att rösta. Ett stort tack till er som la ner möda och tid och skickade in poströster.  

Undertecknad valdes till ordförande och jag vill tacka för förtroendet att leda föreningen. Ett stort tack till Lise-Lotte Boberg som på ett föredömligt sätt styrt verksamheten under många år. Jag ska göra mitt bästa för att axla rollen efter Lise-Lotte. 

Vem är Göran Eriksson? Jag är ingenjör. Har under drygt 40 år av mitt yrkesliv arbetat inom statlig förvaltning. Trafiksäkerhetsverket, Vägverket och Transportstyrelsen var mina arbetsgivare.  Där arbetade jag som utredare och projektledare inom området fordonstekniska regler. Jag blev medlem i Aktiva Seniorer år 2014 och har ingått styrelsen sedan 2020. 

År 2020 var inte ett normalt år, inte för någon. Det var inte lätt att bedriva föreningsverksamhet med alla de restriktioner som gäller. Under våren satte vi verksamheten på paus. Vi gjorde ett försök efter sommaren 2020 att starta upp igen med ett månadsmöte med max 50 personer. Det såg någorlunda bra ut då när det gällde smittspridningen och vi planerade för ytterligare ett månadsmöte men så kom restriktionerna på max 8 personer. Återigen paus. Ett stort tack till er som trots avsaknaden av månadsmöten och andra aktiviteter hållit kvar vid ert medlemskap. 

Även om det kan synas en ljusning borta i horisonten i form av vaccin så ser vi redan nu att åtminstone fram till sommaren 2021 är det svårt med de begränsningar som gäller att bedriva den verksamhet som vi vant oss vid. Vi får hoppas på en höst där vi kan starta upp med månadsmöten igen. 

Vi ska försöka att ordna någon utomhusaktivitet innan midsommar. Vi återkommer om detta. Håll koll på vår hemsida.

Håll i och håll ut.  

Glad Påsk önskar
Göran Eriksson
Ordförande 

Kallelse till årsstämma i föreningen Aktiva Seniorer i Falun den 11 mars 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19, regeringens och myndigheternas föreskrifter om förbud av sammankomster med fler än åtta personer kan föreningsstämman inte hållas på traditionellt sätt med fysisk närvaro på mötet.

Förbundet Aktiva Seniorer rekommenderar föreningarna att årsstämmor genomförs utan fysisk närvaro och att medlemmar utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Förbundet har utarbetat en modell för hur detta kan genomföras. 

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att medlemmar utövar sin rösträtt endast genom poströstning på det sätt som Förbundet Aktiva Seniorer rekommenderar. Se vidare i de dokument som skickats till medlemmarna. 

Om du som medlem inte fått dokumenten till årsstämman skickade till dig kan du ta kontakt med Suzanne Didring e-post eller tel 070-6070811.

 

Föreningen Aktiva Seniorer i Falun

Styrelsen

Föreningen

Aktiva seniorer i Falun är en ideell förening och till för de seniorer som vill dela en social gemenskap med oss. Vi kan erbjuda ett varierat utbud av olika aktiviteter och programpunkter, som föreläsningar, kulturarrangemang, studiebesök, utflykter och resor. Program och aktiviteter tas fram i nära samarbete mellan styrelse och medlemmar.

Vi vill med vår verksamhet bidra till ett mer socialt och innehållsrikt vardagsliv för våra medlemmar. Vi tror på, att det vi gör och upplever tillsammans är mer berikande än att stå utanför den gemenskap vi kan erbjuda.

Om du också vill vara med, kontaktar du någon ur styrelsen.

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr.

Vår förening ingår i Förbundet Aktiva Seniorer, som är riksomfattande och religiöst och partipolitiskt obundet. F n finns det över 50 föreningar med över 20 000 medlemmar.

Programgrupp 2015

 

Telefon

E-post

Gullbrith Andersson

070-352 00 29

 
     

Lise-Lotte Boberg

070-330 87 24

 

     

Gunnar Jönsson

070-398 74 35

gunnar.m.jonsson@telia.com

     

Gunnel Sellfors

070-310 41 58

gunnel@sellfors.net

 

Styrelse 2015

Från vä: Laila, Eva, Gudrun, Suzanne och Lise-Lotte. Gunilla och Solveig saknas på bilden.
Från vä: Laila, Eva, Gudrun, Suzanne och Lise-Lotte. Gunilla och Solveig saknas på bilden.
Från vä: Laila, Eva, Gudrun, Suzanne och Lise-Lotte. Gunilla och Solveig saknas på bilden.

 

    Telefon E-post
Lise-Lotte Boberg ordförande 023-209 78  
    070-330 87 24  
       
Eva Dahllöf vice ordförande 070-208 90 62 eva.dahllof@hotmail.com
       
Laila Thunstedt sekreterare 023-291 53 thunstedtlaila@gmail.com
       
Suzanne Didring kassör 023-164 83 suzannedidring@hotmail.com
       
Solveig Isaksson  ledamot 073- 918 12 46 solig55@gmail.com
       
Gudrun Johansson ledamot 070-337 92 29 berth.gudrun@telia.com
       
Gunilla Stråhle ledamot 070-290 95 08 g.strhle@telia.com

Ring gärna Styrelsen om Du undrar över något.

Om Aktiva Seniorer

Vad är Aktiva Seniorer?

Riksorganisationen Aktiva Seniorer startade 1988. Förbundet Aktiva Seniorer, FAS, är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. 

Vi har inte vad man skulle kunna kalla pensionärsfackliga frågor på vårt schema. Det finns andra organisationer som är bättre än vi på sådant. 

Biet i vår logga symboliserar värdet av flit, bra organisation och sökande efter livets goda. Att samla kunskap och erfarenhet samt att generöst dela med sig till alla vänner är en del av kulturen i vårt förbund.

 
 
Vi finns till för dig som vill få nya vänner med vilka du kan dela och utveckla dina intressen. Egentligen handlar det helt enkelt om att sätta lite guldkant på tillvaron. 
 
 
En av de idéer som vår verksamhet vilar på är övertygelsen om att det alltid är roligare att göra saker tillsammans. Dels inspirerar vi varandra och dels puffar vi på så att det verkligen blir av. Det fungerar i praktiken, det vet vi.

Det finns inte någon form av underhållning som går upp mot ett bra samtal. Det kan röra vad som helst och löpa helt fritt beroende på vilka som deltar och vad som händer ute i världen. Att skapa mötesplatser där avspända samtal vänner emellan lockar både till skratt och eftertanke är viktigt för oss. 
 

Vad gör vi när vi träffas?

Vi kan syssla med allt som intresserar oss. Utgångspunkten är alltid medlemmarnas intressen och medverkan. Vi vet att det i vår generation finns alla kompetenser man kan tänka sig. Att engagera sig och göra saker tillsammans är vitaliserande och roligt, det gör att vi mår bra.

Vi reser både till när och fjärran. Vi ordnar föreläsningar och studiecirklar med spännande teman. Motion och hälsa står högt i våra prioriteringar.

Vi har möten för att informera om föreningens program och ibland finns det anledning att bara komma tillsammans för att umgås.

Läs gärna mer på förbundets hemsida aktivaseniorer.com. Där hittar du också alla våra
föreningar och kan gå in på deras sidor och se vad som händer på många platser över hela landet.

Du är alltid olycksfallförsäkrad när du är hos oss eller på väg till eller från oss.

Aktiva Seniorer samarbetar med studieförbundet Medborgarskolan.