Paus i verksamheten

Falun 20201109

Till medlemmar i Aktiva Seniorer Falun

Det är inte lätt i dessa dagar att stå för sitt ord. Förutspådde att vi vid nästa möte skulle träffas och äta lite mat. Under samma förutsättning som  vid de tidigare mötena.

Tyvärr har nu Corona spridningen åter ökat i samhället  och Folkhälso-myndigheten rekommenderar att vi inte skall träffas i stora grupper längre utan hålla oss inom familjekretsen.

Därför har  styrelsen tagit beslutet att ställa in det planerade mötet i november.

Under rådande omständigheter går det inte att skapa något program för våren heller. Det får bli månad för månad, med inbjudan via datorn.

Vi får fortsätta hoppas att livet efter nyår blir bättre om vi håller i och håller ut.

Hälsningar

Styrelsen / Lise-Lotte Boberg

 

 

Tidsresa med Jon Norberg

Den 28 september hade Aktiva Seniorer en Coronaanpassad föreläsning med Jon Norberg som tog oss med på en tripp från 40-talet och fram till 90-talet. Det var inslag av musik som vi lyssnat till, dansstilar som var populära.

Hur industrialiseringen utvecklades i vårt land, eftersom vi inte varit krigsdrabbade som övriga länder runt oss. Vilken genomslagskraft TV fick på 50-60-talet. Personer som blev idoler genom att vara med i Hylands hörna t.ex. Det var ett mycket trevligt föredrag, med många nostalgiska återblickar, även korta filmklipp från Falun som Jon berättade kring.

Glädjen över att få träffa andra under ordnade förhållanden var det många som framförde innan de gick hem.

Nytt Månadsmöte 26 oktober 2020

September mötet blev mycket uppskattat av er medlemmar. 

Så här kommer en ny inbjudan till ett nytt månadsmöte som är Corona anpassat. Vi kommer att hålla oss till max 50 personer även till detta möte. Anledningen är fortfarande lite oklara riktlinjer. 

Måndagen den 26 oktober klockan 14.00 i Nybrokyrkan. 

Föreläsning av Daniels Sven Olsson som kommer berätta om kvinnor i Faluns historia. 

Anmälan senast den 22.10 till Lise-Lotte Boberg, 0703308724, 

lisen.boberg@gmail.com 

Berätta för vänner som inte har mail. 

Gratis entré och fika. 

Anmäl om ni behöver specialkost. 

Förtydligande alla som anmäler sig får inte ett svarsmeddelande med automatik. Hör ni inget, har ni en plats. De som skriver önskan om svar får ett sådant. 

Har ni fått en plats men inte kan komma, var snäll och meddela detta. Nästa namn på reservlistan får den. 

 

Äventyr i Sri Lanka

Stina och Göran Ryman
Stina och Göran Ryman
Stina och Göran Ryman                                                                     Foto: Klaus Nylund

Ett 75-tal medlemmar i Aktiva Seniorer Falun lyssnade en eftermiddag till STINA OCH GÖRAN RYMAN som berättade om sina resor. Vi fick höra hur det hela började för detta par. Stina arbetade inom tandvården och Göran i skogen. De var intresserade av foto och film och Göran jagade i skogarna där de bor. 2001 överfölls Göran av en björn och blev mycket illa skadad. Överlevde efter att ha blivit sydd med 80 stygn. 

Stor förvåning i publiken när Göran sedan berättar att den första resan gick till Alaska för att se mycket björn! Detta lät otroligt efter vad han varit med om. Det visade sig att han mötte filmaren Stefan Quinth, som tyckte att när han nu haft så nära kontakt med björn han borde komma med till Kodiakön i Alaska och se alla björnarna där. Så blev det alltså och vi fick se filmen Göran tog som visar många brunbjörnar i närbild. Publiken applåderade entusiastiskt. Helt otroligt!

Efter några år erbjöd så Stefan Q dem att följa med på en resa till Siri Lanka för att bl a besöka ormfolket. Dessa bor långt inne i djungeln. Stina och Göran filmade och fotograferade. Efter 8 år var det dags igen att besöka Siri Lanka och vi fick se flera filmer som visade hur folket levde där. Glada och förnöjda människor trots att de inte har så mycket med våra mått mätt. Trafiken var enorm och lätt att krocka på vägarna. Många dödsfall sker där också.

Vi fick levande beskrivningar av besöken i olika naturreservat (nationalparker) med alla vilda djur. Stina påpekade att det plötsligt blir kolsvart ute kl 18.00 och hon som gammal orienterare hade pannlampan med sig och den kom väl till pass när hon skulle kolla om det fanns småkryp i bädden. Vid något tillfälle fick vi se bild på hur hela bädden var full med myror! Myggnät var viktigt vid sovdags.

I Siri Lanka lever det s k ormfolket, som ursprungligen kommer från Indien. De åker runt och visar sina ormar och hjälper också befolkningen att hålla skördarna fria från skadedjur, även inomhus släpps ormarna lös för detta ändamål. Boaorm, skallerorm och andra hanterades enkelt. Vi i publiken rös.

De hade mycket kontakt med elefanter. Märkligt att se djuren rulla sig i lera och sedan gnugga sig mot bilen Stina och Göran färdades i. Det var bara att vänta tills elefanterna var klara med det de gjorde. Kohägern är elefanternas följeslagare som bekvämt kunde stå på elefantryggen och avvakta något att äta.

Stina förklarade att man måste ha respekt för elefanterna. När de slår med öronen – då är det inte bra! Skorpioner var obehagliga, men ormar har de numera vant sig vid försäkrade Stina!

Man klarade sig förvånansvärt bra från sjukdomar, men ibland var det svårt att acceptera mat som bjöds, t ex när en get hade slaktats till deras ära under mycket ohygieniska förhållanden. Tandborstar var en fin gåva att dela ut, men alla förstod inte vad dessa skulle användas till. Man använde pinnar till tandrengöring.

Den avslutande filmen beskrev en dramatisk räddningsaktion av en elefantunge som ramlat ner i en brunn. Elefantmamma vägrade flytta sig från brunnen så att räddningsmanskapet skulle kunna komma fram med grävskopan. Men efter att ha tillfälligt bedövat henne så kunde man få upp ungen efter att ha grävt upp brunnsringen. Ungen hoppade upp och sprangtill sin mamma efter att länge ha skrikit nere i hålet. Allt mycket fint filmat av Stina. Applåderna var långa.

 

Besök hos nunnorna på Birgittagården

Aktiva Seniorer
Aktiva Seniorer
Aktiva Seniorer ”går i kloster”

Vi var 38 medlemmar från Aktiva Seniorer som den 15 januari 2020 besökte nunneklostret, som ligger på en udde vid sjön Runn med en betagande utsikt. Syster Vivian hälsade oss välkomna. Sedan visade hon vägen till kapellet, där vi fick en kort historieberättelse över Birgittinorden och dess grundare den heliga Birgitta från 1300-talet. Moder Elisabeth Hesselblad (som helgonförklarades 2016) grundade 1911 den moderna Birgittin-orden som bla har två kloster i Sverige (i Falun och Djursholm). Hon föddes 1870 i Västergötland, men kom som ettåring till Falun och bodde här med sin familj i 11 år. Familjen återvände till Västergötland och den utökade syskonskaran på 13 barn. Elisabeth emigrerade till USA och utbildade sig till sjuksköterska. Moder Elisabeths liv var att hjälpa andra människor var hon än befann sig runt om i världen.

Syster Vivian

Ett av Birgittin-ordens svenska kloster ligger i Hosjö. Huset byggdes 1905 och var ett sommarhus för Herman Munnich och hans familj som ägde huset till 1932. Därefter var det andra som ägde fastigheten och hade det som ett privat konvalescenthem för epileptiker. År 1968 köpte Birgitta-orden huset. Klostret består av huvudbyggnad och annex. Huvudbyggnaden byggdes till 1989 och inrymmer 25 rum med 45 bäddar som fungerar som gästhem för den som så önskar. Många återkommer år efter år och söker det lugn och tystnad som råder i huset. Vid vårt besök fanns 9 nunnor, boende där som sköter olika sysslor under dagen med avbrott för böner. Den som bestämmer i huset kallas Moder. Abbedissan kallas den som finns i Rom och bestämmer var nunnorna skall tjänstgöra eller om de förflyttas till andra kloster i Sverige eller världen. Klostret finansieras av gäster som kommer på besök eller bor där längre. Som avslutning på vårt besök serverades vi kaffe/te med gott bröd till i samlingsrummet. Vi som var med på besöket kände alla den frid som omger en, både inne och ute på denna natursköna plats. 

 

 

{gallery preview_width=”400px” preview_height=”400px”}reportage/200115birgittag/bildgalleri{/gallery}

Bild på altaret och ett av rummen de hyr ut

 

 

Varför ska man ha en framtidsfullmakt?


Torbjörn Frank och Marielle Stenvall, LRF Konsult, höll en belysande föredragning om framtidsfullmakter på Aktiva Seniorers månadsmöte. Hela ämnesområdet behandlades i informativa punkter. Ett av huvudsyftena med framtidsfullmakt är att själva få bestämma vem som ska sköta ens angelägenheter när man själv blivit bestående oförmögen att själv hantera angelägenheterna och inte vill att god man ska utses. Viktigt att komma ihåg är att endast fysiska personer kan vara fullmaktshavare. Några av huvudpunkterna om varför framtidsfullmakter skapats var:

  • När en fysisk person, fullmaktsgivaren, själv blir oförmögen att sköta sina tillgångar/angelägenheter. Får inte vara tillfälligt.
  • Överförmyndare och gode män.
  • I fullmakten anges vilka områden som omfattas.
  • Fullmakten måste verifieras av läkarutlåtande om oförmågan.

Under föredragningen ställdes initierade frågor från de aktiva seniorerna.


Slutligen kan nämnas att LRF Konsult för närvarande har specialpris på framtidsfullmakter. Priset uppgår till 3 900 kronor.

 

 

Besök på Falu Tingsrätt

I vårt höstprogram, erbjöds besök på Tingsrätten i Falun. Det visade sig vara ett mycket attraktivt besöksmål, därför dubblerades besöket. Den 2 oktober gjorde vi vårt första besök, alla satt i den stora salen.

Förhandlingen som vi var åhörare på handlade om grov trolöshet mot huvudman. Intressant att lyssna på åklagarens och försvarsadvokatens frågeställningar mot de åtalade. Hur frågor kan vinklas på olika sätt för att klargöra de åtalades försvar till sitt handlande.

 Första gruppen tyckte det gav en liten inblick i den verksamhet som Tingsrätten bedriver.

Andra gruppen gjorde sitt besök den 17 oktober. Deras förhandling handlade om våldsamt motstånd och andra brott kopplade till vad den personen var åtalad för. Den anklagade ansåg sig vara oskyldig.

Två uppskattad aktiviteter enligt våra medlemmar.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Ragnhild Tjäder

Besök från Förbundet

Åke Sundby vice ordförande i förbundet
Åke Sundby vice ordförande i förbundet
Åke Sundby vice ordförande i förbundet

Första månadsmötet för hösten innebar ett besök från förbundet av Åke Sundby. Han berättade en del om förbundsarbetet. Vår förening(och alla andra i Sverige) bidrar till förbundet med 15 kr från vår årsavgift på hundra kronor. Förbundet har inget kansli som kostar pengar men av de 15 kronorna går 5 kr till kostnad för styrelsemöten, 3 kr till förbundsstämman(som hålls vartannat år) och 1 kr till ordförandekonferens(vartannat år) och samråd. Medlemsförsäkringen kostar 1 kr och 2 kr går till övrigt(typ administrativa kostnader).

Vi pratade också om att starta en egen klassiker om det finns intresse och vill ha frivilliga att jobba med frågan. Vi ska till exempel gemensamt gör några motionspass med några lagom korta sträckor med t.ex.simning, promenad/löpning, skidåkning. Deltar man i ett antal av dessa har man genomfört en klassiker. 

Mötet avslutades med härlig nostalgimusik av Antik och Kurioza.

 

 

Sanders Gammelskog – stadsnära naturreservat

Kommunbiolog Per Karlsson var guide
Kommunbiolog Per Karlsson var guide
Kommunbiolog Per Karlsson var guide

En solig eftermiddag i september gjorde Aktiva Seniorer en vandring i Sanders gammelskog. Vid ingången till naturreservatet möttes vi av kommunbiologen Per Karlsson. Han berättade att detta var ett kommunalt reservat som ligger stadsnära. De statliga naturreservaten ligger i allmänhet längre bort från bebyggelse. Instiftelsen av detta reservat började 2014 och var färdigt under 2015. Det har en yta av 58 ha vilket motsvarar ungefär 110 fotbollsplaner. De träd som låg över planerade stigar i området, fick hjälp av en arborist, vid kapning av snittytorna så det såg naturligt ut.

Trollskog

Vi gjorde sedan en gemensam vandring fram till första rastplatsen där det finns möjlighet att grilla. Per berättade om fågellivet, insekter och växter som finns i reservatet. Sanders gammelskog kändes som en trollskog med olika gamla träd, ved och mossmattor i gröna nyanser. Det finns tre olika stigar att välja på och de är utmärkta med orange färg. Efter att vi gått en medellång slinga smakade vår medhavda matsäck extra gott.

Kan rekommendera detta utflyktsmål.

Foton: Ragnhild Tjäder

Per tipsade oss om att det finns en app som heter naturkartan.se  där finns alla reservat i hela Sverige. Ladda ner den om du gillar Natur och Vandring.

 

 

STUDIEBESÖK OCH ÖVRIGA AKTIVITETER 2019

Torsdagen 19 september

 Lätt vandring i Sanders gammelskog i Falun. Det finns flera markerade stigar i området. En är anpassad för barnvagnar (ev. rollator) från parkering fram till rastplatsen. Rusta er med bra skor, vatten, fika och ev. regnkläder. Samling vid kulturhuset tio14 klockan 13.00 för samåkning. Anmälan till Lise-Lotte Boberg senast 12 september. 023-20978, 070-3308724 eller e-post lisen.boberg@gmail.com (aktivitet onsdag 11 september är struken)

 

Torsdag 17 oktober

Falu Tingsrätt. Vi träffas där kl. 13.00 och får vara åhörare på eftermiddagens förhandling. Max 20 personer. Anmälan senast 10 oktober till Lise-Lotte Boberg.

 

Onsdagen 6 november

Besök med visning av Stora fabriken i Grycksbo och gofika (liknande ”afternoon tea”) Kostnad guidning och fika /person 85 SEK som deltagarna betalar till Aktiva Seniorers konto 533668-0 vid anmälan. Max 45 personer. Samling för samåkning kl.13.30 vid Kulturhuset tio14. Anmälan senast 30 oktober till Eva Jäger.

 

 

Torsdag 12 december

Sågmyra museum, Kurth Pettersson visar film och berättar om Tidstrands Yllefabrik. Max 30 personer. Kostnad 20 SEK.Samling för samåkning kl. 12.30 vid Kulturhuset tio14. Anmälan senast 5 december till Gunnar Jönsson.

 

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25 kronor /mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil. Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14, (f.d. Folkets Hus) om inget annat anges.