Reportage från månadsmöte med buffe 28 nov 2022

Ordföranden Göran Eriksson hälsade 45 Aktiva Seniorer, som hörsammat inbjudan till att avsluta 2022 års verksamhet med att tillsammans äta en buffé, välkomna. Buffén innehöll rostbiff, skinka, kalkon, frukt, grönsaker, en klassisk potatissallad och stenugnsbakat bröd. Utöver buffén bjöds det på en ostbricka med två sorters ostar, kex och vindruvor. Som dryck fanns bordsvatten eller lättöl. Sedan avslutades det med kaffe/te och After Eight. 

Efter att buffén avätits informerade ordföranden om föreningen Aktiva Seniorer genom en bakåtblick och hur framtiden för föreningen kan komma att se ut. Föreningen står inför en stor utmaning. Föreningen har hamnat i en situation där i stort sett hela styrelsen behöver ersättas. 

Styrelsen väljs bland föreningens medlemmar. Ordföranden vädjade därför om att man vänder sig till valberedningen och meddelar att man kan kandidera till styrelsen. Det vore tråkigt om föreningen hamnar i ett läge att den behöver upplösas på grund av det inte går att välja en styrelse trots att det i dagsläget finns 179 medlemmar. 

Ordföranden avslutade med att önska alla God Jul och Gott Nytt År.

Text och bild: Göran Eriksson 

Reportage från visning av nya badhuset Lugnet 17 nov 2022

Aktiva Seniorer fick ett erbjudande om en exklusiv visning av nya badhuset innan det invigs som vi naturligtvis sa ja till. Antalet deltagare var dock begränsat till tio personer vilket gjorde att antal platser fylldes snabbt.

Den officiella invigningen av nya badhuset kommer att ske den 17 december 2022. Det är på dagen 50 år sedan det gamla badhuset invigdes 17 december 1972.

Klaus Nylund som guidade oss runt är medlem i Aktiva Seniorer. För tillfället har Klaus ett vikariat som guide och visar besökare runt i nya badhuset. Intresset är stort från föreningar, politiker m.fl. 

Rundvandringen började med att vi fick information om badhuset och de olika aktiviteter det nya badhuset innehåller. Projekttiden för badhuset har varit 6 år och byggtiden 2,5 år. Badhuset har utsmyckats med konst både utvändigt och invändigt till en kostnad av 1 % av byggkostnaden. 

Här har vi kommit till badets reception där besöket för att bada börjar. Efter betalning får besökaren ett armband som innehåller ett chip. Med hjälp av armbandet checkar man in och ut från badavdelningen. Armbandet används också till att låsa/låsa upp skåp där man som badande förvarar sina kläder. Borta är det egna hänglåset. 

Vi fortsatte in i badavdelningen där vi fick se exempel på omklädningsrum och duschar. Det finns omklädningsrum för grupper, damer, herrar och mix. Rehabavdelningen har egna omklädningsrum.

Då det inte är tillåtet att beträda bassängområdet utan att vara duschad, i badkläder och barfota fick vi nöja oss med att från läktaren titta ner på de olika bassängerna.

Här tittar vi ner på familjebadet som har en aktivitetsbassäng, en strömkanal och en barnbassäng. Vattentemp 30 – 33 grader.

Här ser vi tränings- och tävlingsbassängen. Den håller måtten för internationella simtävlingar. Vattentemp 27 – 29 grader. 29 grader är max för tävlingssim. 

Utöver de bassänger vi kunde se finns en multibassäng som kan användas för undervisning och babysim. Djupet på bassängen kan justeras mellan 0 – 1,8 meter genom en höj- och sänkbar plattform. Vattentemp 33 grader.

Rehabavdelningen har en egen bassäng där djupet kan justeras mellan 0–1,8 meter. Vattentemp 34 grader. 

Relaxavdelningen på översta våningen kommer inte att vara färdig till invigningen den 17 december 2022. Den kommer att vara klar under 2023.

Det var ett mycket intressant besök där vi fick information om hur vi tar oss in i badavdelningen, genom dusch/omklädning och vidare till bassängområdet.  

Naturligt vis undrar man vad det kommer att kosta att besöka det nya badet. För oss seniorer gäller samma pris som för ungdom och barn under 12 år badar gratis.

Kostnad per besök 70 kr
Årskort 1820 kr
Klippkort tio ggr 560 kr

Mera information om det nya badhuset finns på länk HÄR

Text och foto Göran Eriksson

Reportage från studiebesök i Bergslagssalongerna 10 nov 2022

Vår guide Gunilla Hedenblad, hälsade oss välkomna. 

Vårt besök började på bottenvåningen, där hon förmedlade husets historik. År 1716 köpte bergmästaren Ander Svabs tomten där  Stora Enso kontoret ligger nu. Förutom kontorslokaler och sammanträdesrum fanns även Bergslagsregemente, Kopparbergets försvarsstyrka och en proberkammare.

Husen förstördes av en brand 1761 men återuppbyggdes 1766. Då byggdes husen i tegel. Våningar och flyglar har utökat husens utformning sedan 1800-talet. 

Från början låg all administration uppe vid gruvan, men allt flyttades successivt ned till Åsgatan. Då inrättades den festsal som idag kallas Bergslagsalongen.

Den stora festsalen blev färdig och inredd 1818. Golvet består av breda furuplank, i taket hängde bergsmanskronor som under 1856-1857 ersattes av böhmiska kristallkronor. Salen fick sin nuvarande utformning på 1930. 

Porträttsamlingen har sitt ursprung från 1658 och är en av de äldsta i privat ägo. Den är representativ för svenska målares konst från 1600 fram till nu.

 Även andra konstföremål finns, bland annat den matta som är designad av Jerk Werkmäster med gruvsymboler som ligger på golvet. Den är tillverkad av ull från Wåhlstedts fårfarm och vävd av Mary Wåhlstedt samt var utställd på Stockholmsutställningen 1930.

Vem var då fru Wåhlstedt? Mer om henne finns att läsa på länken HÄR

Då fotografering inte var tillåten finns inga interiörbilder från besöket.

Ett intressant studiebesök med en mycket påläst guide.

Text: Lise-Lotte Boberg

Reportage från månadsträff 31 okt 2022

Olika yrkeskategorier från Falu kommun kom och informerade om vilken hjälp och stöd vi äldre han få. Vi var 60 medlemmar som kom och lyssnade till den informationen.

Först ut vara Sara L, arbetsterapeut och omvårdnadsutvecklare. Hon pratade om att fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland äldre, inte som många tror trafiken. Vi kan få hjälp med fallförebyggande hembesök av en seniorvägledare. Tips, gör en rörelse som om du trampar symaskin, detta skapar en bättre gångförmåga.

Nästa yrke var dietisten Annelie S. som talade om matens betydelse, för att behålla kroppens alla organ i så bra skick som möjligt. Visade en bild på en moderniserad kostcirkel där den största delen var frukt och grönsaker. Om du äter något från alla delarna i cirkeln varje dag, ger det en bra förutsättning. Med stigande ålder förändras lukt och smak sinnet, även minskad hunger och törst. Upplever snabbare mättnadskänsla. Det är lätt att smörgåsar och kaffebröd ersätter maten.

Det går att söka biståndsmottagningen för beslut, om leveranser av mat, eller pensionärsluncher i 20 olika skolor i kommunen.

Från socialtjänsten kom Tina B. socialsamordnare där vi kan söka stöd för vår livsföring. Telefon 023-87780

Se till att den enskildas egna resurser återfås eller bibehålles i största möjliga utsträckning. Hur går det till: Ansökan om stöd, utredning, beslut, uppdrag och uppföljning. Samordnad individuell planering. 

Bostadsanpassning 023-87000 

Kostnad 251 kronor per timme, max tak 2170 

Hemsjukvård – rehabilitering avgift 150 kronor per besök tak 2170

Det var från början tänkt som ett studiebesök på omvårdnadsboendet Slottet, men nu fick en del av personalen istället komma till oss. 

Anna, och Marie enhetschefer båda samt David som är sjuksköterska.

I Falu kommun finns sju boende med omfattande vård- och omsorgsbehov och åtta boende för personer med demenssjukdom.

Slottet är ett demensboende där varje person har en egen lägenhet som får inredas efter egna önskemål. Varje lägenhet är 22 kvadratmeter. 

När du flyttar in sker ett välkomstsamtal där man själv får beskriva sina levnadsvanor. Genomförandeplan och du tilldelas en kontaktperson.

På Slottet finns arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterskor och läkare, alla samverkar i teamträffar.

Vad vi alla som lyssnade fick i uppgift var, att gå hem och skriva en levnadsberättelse, som kan vara bra att ta hjälp av, om vi inte kan tala. Vad är viktigt för att jag skall må bra. 

Text: Lise-Lotte Boberg, foto Göran Eriksson

Månadsmöte 28 nov kl 14:00, Nybrokyrkan, Promenaden 35

Vi avslutar årets aktiviteter med att tillsammans äta en buffé.

Buffén består av rostbiff, skinka, kalkon, frukt, grönsaker, en klassisk potatissallad och stenugnsbakat bröd. Det bjuds också på en ostbricka med två sorters ostar, kex och vindruvor. Som dryck kommer det att bjudas på bordsvatten eller lättöl. Vi avslutar med kaffe/te. Anmäl eventuell kostavvikelse.

Kostnaden för buffén med tillbehör har nu räknats fram och är 170 kronor per person.

Välkommen att anmäla dig. Ingen antalsbegränsning. Det vore trevligt om vi kunde bli fler än vi varit på andra möten under året. 

Bindande anmälan senast den 16 november till Göran Eriksson. goran33689@gmail.com eller 070-5509682. 

Du kommer inte att få meddelande om plats. Beställningen av buffén kommer att göras utifrån det antal deltagare som anmält sig. 

När du anmält dig betalar du 170 kronor till föreningens plusgirokonto 533668–0 senast den 24 november. Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen så det framgår vilken person betalningen gäller för.

Välkommen att avsluta årets aktiviteter tillsammans med andra medlemmar i föreningen.


Reportage från besök i St Kopparbergs Kyrka 18 okt 2022

I mars i år besökte Aktiva Seniorer Falun Kristine kyrka. Önskemål framfördes då att vi borde göra ett besök i Stora Kopparbergs kyrka.  

Den 18 oktober 2022 var det dags att göra besöket i Stora Kopparbergs kyrka. Vi var 27 Aktiva Seniorer som mötte upp utanför kyrkporten. Kyrkoherde Sofia Mogren visade oss runt och berättade om kyrkan. 

De äldsta delarna av nuvarande kyrka härstammar från 1300-talet. Kanske har det funnits ett mindre kapell på nuvarande kyrkans plats redan på 1200-tal

Vi samlades utanför kyrkans västra port där berättelsen om kyrkans historia började.
Detalj av den gamla kyrkporten som flyttats till den nya västra porten

Kyrkan har under århundraden genomgått flera tillbyggnader/ombyggnader. Den byggdes ursprungligen som en basilika, byggdes sedan om till en hallkyrka. I slutet på 1600-talet förlängdes kyrkan och nuvarande koret tillkom.  I slutet på 1800-talet försågs kyrktornet med sina nuvarande höga spiror.  Kyrkan har fyra kyrkklockor vilket är ovanligt. I stiftet är det bara domkyrkan i Västerås som har lika många

Vi fortsatte genom vapenhuset in i kyrkan där vi fick ytterligare fakta om kyrkan.
Utmärkande för kyrkan är stjärnbågarna i taket som alla är olika

Under perioden 1898 – 1901 sattes panelen i koret upp och altaret blev nytt. 1963 byggdes en ny orgelläktare och försågs med nuvarande orgel. Åren 1978 – 1979 restaurerades kyrkorummet grundligt och fick sin nuvarande utformning och kyrkorummet rengjordes.

Den nyare kyrkorgeln

År 2000 fick kyrkan ytterligare en orgel. Den placerades i koret då kyrkomusikerna vill skapa närhet till församlingen.  Orgeln är historisk och byggd 1914 och renoverad innan den installeras i kyrkan. Den är unik i sitt slag i Sverige.

Predikstolen har flyttats flera gånger. Under tidsperioder har den varit vitmålad. Den ursprungliga träfärgen är nu framtagen.
Detalj av predikstolen
Mariakoret används då det inte är så många närvarande vid en förrättning.
Om man är liten kan en högmässa vara lång. Då är det skönt att få gå till lekhörnan en stund.
Kyrksilvret med replica av St Örjens Gilles kalk

Sancte Örjens Gille har som förebild det medeltida bergsmansgillet vid Falu gruva och har fungerat som ett skyddsgille vid Stora Kopparberget med S:t Georg som skyddspatron. Mer om gillet finns att läsa HÄR

Det var en intressant visning av Stora Kopparbergs kyrka och historia som berättades. I jämförelse med Kristine kyrka är Stora Kopparbergs kyrka med sin mörka inredning, träpaneler, predikstol och bruna kyrkbänkar en mörk kyrka. Sannolikt speglar det tiden då kyrkorna byggdes.

Fetmats Grav

Gruvdrängen Mats Israelssons omkom i ett gruvras 1677 och fick slutligen sin grav på kyrkogården i vigd jord 1930.

Foto Göran Eriksson och Klaus Nylund, text Göran Eriksson

Reportage från promenad i Stångtjärns friluftsområde den 6 oktober 2022

20 Aktiva Seniorer hade hörsammat inbjudan till en promenad i Stångtjärns friluftsområde. Vi gick en sträcka på ca 2 km runt Stångtjärn i ett vackert blåsigt höstväder.

Text och foto Göran Eriksson

Inbjudan till promenad i Stångtjärn den 6 okt 2022

Den här gången går vi i Stångtjärns friluftsområde. 

Inbjudan till höstens andra promenad torsdagen den 6 oktober 2022.

Vi samlas klockan 13.00 på parkeringen vid badplatsen i Stångtjärn.  

Vi börjar vid badplatsen och går runt Stångtjärn som är en sträcka på 2 km på grusad väg/stig. Det är lättgånget, inga backar. Vi gör stopp för fika på lämpligt ställe så packa med termos. Vi hoppas vädret är på vår sida.  

Ingen föranmälan behövs.

Välkommen att gå med Göran och Gunhild.

Studiebesök i Bergslagssalongerna

Torsdag den 10 november klockan 16:00 tar Gunilla Hedenblad oss med på en guidning i Bergslagsalongerna.

Max 20 personer. Kostnad 90 kronor betalas in till Aktiv Seniorers konto 533668–0 efter bekräftelse om plats.

Anmälan tidigast den 10 oktober och senast den 3 november till Lise-Lotte Boberg. lisen.boberg@gmail.com eller 070-3308724.

Samling Åsgatan 22 klockan 16.00