Reportage från månadsträff 31 okt 2022

Olika yrkeskategorier från Falu kommun kom och informerade om vilken hjälp och stöd vi äldre han få. Vi var 60 medlemmar som kom och lyssnade till den informationen.

Först ut vara Sara L, arbetsterapeut och omvårdnadsutvecklare. Hon pratade om att fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland äldre, inte som många tror trafiken. Vi kan få hjälp med fallförebyggande hembesök av en seniorvägledare. Tips, gör en rörelse som om du trampar symaskin, detta skapar en bättre gångförmåga.

Nästa yrke var dietisten Annelie S. som talade om matens betydelse, för att behålla kroppens alla organ i så bra skick som möjligt. Visade en bild på en moderniserad kostcirkel där den största delen var frukt och grönsaker. Om du äter något från alla delarna i cirkeln varje dag, ger det en bra förutsättning. Med stigande ålder förändras lukt och smak sinnet, även minskad hunger och törst. Upplever snabbare mättnadskänsla. Det är lätt att smörgåsar och kaffebröd ersätter maten.

Det går att söka biståndsmottagningen för beslut, om leveranser av mat, eller pensionärsluncher i 20 olika skolor i kommunen.

Från socialtjänsten kom Tina B. socialsamordnare där vi kan söka stöd för vår livsföring. Telefon 023-87780

Se till att den enskildas egna resurser återfås eller bibehålles i största möjliga utsträckning. Hur går det till: Ansökan om stöd, utredning, beslut, uppdrag och uppföljning. Samordnad individuell planering. 

Bostadsanpassning 023-87000 

Kostnad 251 kronor per timme, max tak 2170 

Hemsjukvård – rehabilitering avgift 150 kronor per besök tak 2170

Det var från början tänkt som ett studiebesök på omvårdnadsboendet Slottet, men nu fick en del av personalen istället komma till oss. 

Anna, och Marie enhetschefer båda samt David som är sjuksköterska.

I Falu kommun finns sju boende med omfattande vård- och omsorgsbehov och åtta boende för personer med demenssjukdom.

Slottet är ett demensboende där varje person har en egen lägenhet som får inredas efter egna önskemål. Varje lägenhet är 22 kvadratmeter. 

När du flyttar in sker ett välkomstsamtal där man själv får beskriva sina levnadsvanor. Genomförandeplan och du tilldelas en kontaktperson.

På Slottet finns arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterskor och läkare, alla samverkar i teamträffar.

Vad vi alla som lyssnade fick i uppgift var, att gå hem och skriva en levnadsberättelse, som kan vara bra att ta hjälp av, om vi inte kan tala. Vad är viktigt för att jag skall må bra. 

Text: Lise-Lotte Boberg, foto Göran Eriksson