Reportage från besök i St Kopparbergs Kyrka 18 okt 2022

I mars i år besökte Aktiva Seniorer Falun Kristine kyrka. Önskemål framfördes då att vi borde göra ett besök i Stora Kopparbergs kyrka.  

Den 18 oktober 2022 var det dags att göra besöket i Stora Kopparbergs kyrka. Vi var 27 Aktiva Seniorer som mötte upp utanför kyrkporten. Kyrkoherde Sofia Mogren visade oss runt och berättade om kyrkan. 

De äldsta delarna av nuvarande kyrka härstammar från 1300-talet. Kanske har det funnits ett mindre kapell på nuvarande kyrkans plats redan på 1200-tal

Vi samlades utanför kyrkans västra port där berättelsen om kyrkans historia började.
Detalj av den gamla kyrkporten som flyttats till den nya västra porten

Kyrkan har under århundraden genomgått flera tillbyggnader/ombyggnader. Den byggdes ursprungligen som en basilika, byggdes sedan om till en hallkyrka. I slutet på 1600-talet förlängdes kyrkan och nuvarande koret tillkom.  I slutet på 1800-talet försågs kyrktornet med sina nuvarande höga spiror.  Kyrkan har fyra kyrkklockor vilket är ovanligt. I stiftet är det bara domkyrkan i Västerås som har lika många

Vi fortsatte genom vapenhuset in i kyrkan där vi fick ytterligare fakta om kyrkan.
Utmärkande för kyrkan är stjärnbågarna i taket som alla är olika

Under perioden 1898 – 1901 sattes panelen i koret upp och altaret blev nytt. 1963 byggdes en ny orgelläktare och försågs med nuvarande orgel. Åren 1978 – 1979 restaurerades kyrkorummet grundligt och fick sin nuvarande utformning och kyrkorummet rengjordes.

Den nyare kyrkorgeln

År 2000 fick kyrkan ytterligare en orgel. Den placerades i koret då kyrkomusikerna vill skapa närhet till församlingen.  Orgeln är historisk och byggd 1914 och renoverad innan den installeras i kyrkan. Den är unik i sitt slag i Sverige.

Predikstolen har flyttats flera gånger. Under tidsperioder har den varit vitmålad. Den ursprungliga träfärgen är nu framtagen.
Detalj av predikstolen
Mariakoret används då det inte är så många närvarande vid en förrättning.
Om man är liten kan en högmässa vara lång. Då är det skönt att få gå till lekhörnan en stund.
Kyrksilvret med replica av St Örjens Gilles kalk

Sancte Örjens Gille har som förebild det medeltida bergsmansgillet vid Falu gruva och har fungerat som ett skyddsgille vid Stora Kopparberget med S:t Georg som skyddspatron. Mer om gillet finns att läsa HÄR

Det var en intressant visning av Stora Kopparbergs kyrka och historia som berättades. I jämförelse med Kristine kyrka är Stora Kopparbergs kyrka med sin mörka inredning, träpaneler, predikstol och bruna kyrkbänkar en mörk kyrka. Sannolikt speglar det tiden då kyrkorna byggdes.

Fetmats Grav

Gruvdrängen Mats Israelssons omkom i ett gruvras 1677 och fick slutligen sin grav på kyrkogården i vigd jord 1930.

Foto Göran Eriksson och Klaus Nylund, text Göran Eriksson