Skydda dig mot bedrägeriförsök!

Trots kylan kom 54 Aktiva Seniorer till månadsträffen den 29 nov, för att träffas och lyssna till kommunalpolisen Markus Tengvall, so pratade under rubriken ”Försök inte lura mig”. Han redogjorde för olika sorters bedrägerier som man kan råka ut för och nämnde att vi äldre är en särskilt utsatt grupp. Många frågor kom fram och diskuterades.

Kommunpolis Markus Tengvall

Polisen har tagit fram utbildningspaketet i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren, avsett att användas som underlag för diskussioner och studiecirklar. Materialet kan du hitta HÄR

Sedvanligt kaffe och smörgås avrundade en trevlig eftermiddag.

Ett informationsmaterial från Polisen