Italiensk buffé

Den italienska buffén avnjöts av 50-talet medlemmar i Nybrokyrkan den 27 sept. I samband med måltiden fanns möjlighet till prat och att lämna förslag på kommande verksamhet och önskade aktiviteter. Förslag på teman för månadsmöten och aktiviteter tas tacksamt emot av programgruppen även från medlemmar som inte deltog vid detta tillfälle.

Ordförande Göran Eriksson presenterade övriga styrelsemedlemmar och funktionärer i föreningen. Ett särskilt tack riktades till festkommittén, som ordnar med fika och dopp till våra månadsmöten, som nu förhoppningsvis kan återupptas fullt ut.

Nya medlemmar till festkommitté och programgrupp efterlystes också.