Besök på Dalarnas Museum

Konstnärskollegorna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint

Aktiva Seniorer inbjuds till höstens första studiebesök. 

Vi besöker Dalarnas Museum, där Felicia Säfvenberg kommer att berätta om utställningen som pågår av Ottilia Adelborg och Hilma af Klint. Även möjlighet att på egen hand se deras övriga utställningar i museet. Max 25 personer.

Datum den 15 september klockan 13.00, vi samlas i foajén.

Anmälan till Lise-Lotte Boberg, senast 13 september 

tel. 0703308724

e-post; lisen.boberg@gmail.com

Välkomna med anmälan.

Programkommittén