Ny ordförande

Falun 2021-03-30

 

 

Nye ordföranden har ordet.

 

 

 Hej Aktiva Seniorer!                                               

Det blev inget ”normalt” årsmöte i år. Jag tror vi är många som saknade möjligheten att träffas. Nu fick det i stället bli en ”brevstämma”. Jag förstår att det inte var helt enkelt att rösta. Ett stort tack till er som la ner möda och tid och skickade in poströster.  

Undertecknad valdes till ordförande och jag vill tacka för förtroendet att leda föreningen. Ett stort tack till Lise-Lotte Boberg som på ett föredömligt sätt styrt verksamheten under många år. Jag ska göra mitt bästa för att axla rollen efter Lise-Lotte. 

Vem är Göran Eriksson? Jag är ingenjör. Har under drygt 40 år av mitt yrkesliv arbetat inom statlig förvaltning. Trafiksäkerhetsverket, Vägverket och Transportstyrelsen var mina arbetsgivare.  Där arbetade jag som utredare och projektledare inom området fordonstekniska regler. Jag blev medlem i Aktiva Seniorer år 2014 och har ingått styrelsen sedan 2020. 

År 2020 var inte ett normalt år, inte för någon. Det var inte lätt att bedriva föreningsverksamhet med alla de restriktioner som gäller. Under våren satte vi verksamheten på paus. Vi gjorde ett försök efter sommaren 2020 att starta upp igen med ett månadsmöte med max 50 personer. Det såg någorlunda bra ut då när det gällde smittspridningen och vi planerade för ytterligare ett månadsmöte men så kom restriktionerna på max 8 personer. Återigen paus. Ett stort tack till er som trots avsaknaden av månadsmöten och andra aktiviteter hållit kvar vid ert medlemskap. 

Även om det kan synas en ljusning borta i horisonten i form av vaccin så ser vi redan nu att åtminstone fram till sommaren 2021 är det svårt med de begränsningar som gäller att bedriva den verksamhet som vi vant oss vid. Vi får hoppas på en höst där vi kan starta upp med månadsmöten igen. 

Vi ska försöka att ordna någon utomhusaktivitet innan midsommar. Vi återkommer om detta. Håll koll på vår hemsida.

Håll i och håll ut.  

Glad Påsk önskar
Göran Eriksson
Ordförande