Kallelse till årsstämma i föreningen Aktiva Seniorer i Falun den 11 mars 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19, regeringens och myndigheternas föreskrifter om förbud av sammankomster med fler än åtta personer kan föreningsstämman inte hållas på traditionellt sätt med fysisk närvaro på mötet.

Förbundet Aktiva Seniorer rekommenderar föreningarna att årsstämmor genomförs utan fysisk närvaro och att medlemmar utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Förbundet har utarbetat en modell för hur detta kan genomföras. 

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att medlemmar utövar sin rösträtt endast genom poströstning på det sätt som Förbundet Aktiva Seniorer rekommenderar. Se vidare i de dokument som skickats till medlemmarna. 

Om du som medlem inte fått dokumenten till årsstämman skickade till dig kan du ta kontakt med Suzanne Didring e-post eller tel 070-6070811.

 

Föreningen Aktiva Seniorer i Falun

Styrelsen