Paus i verksamheten

Falun 20201109

Till medlemmar i Aktiva Seniorer Falun

Det är inte lätt i dessa dagar att stå för sitt ord. Förutspådde att vi vid nästa möte skulle träffas och äta lite mat. Under samma förutsättning som  vid de tidigare mötena.

Tyvärr har nu Corona spridningen åter ökat i samhället  och Folkhälso-myndigheten rekommenderar att vi inte skall träffas i stora grupper längre utan hålla oss inom familjekretsen.

Därför har  styrelsen tagit beslutet att ställa in det planerade mötet i november.

Under rådande omständigheter går det inte att skapa något program för våren heller. Det får bli månad för månad, med inbjudan via datorn.

Vi får fortsätta hoppas att livet efter nyår blir bättre om vi håller i och håller ut.

Hälsningar

Styrelsen / Lise-Lotte Boberg