Årsmöte 2020-02-24

Aktiva Seniorer i Falun höll årsmöte den 24 feb 2020 med  69 deltagande medlemmar. Mötet leddes av sittande ordförande Lise-Lotte Boberg. Medlemsantalet har under året varit oförändrat med strax under 200 seniorer . Årsavgiften 2020/2021 beslöts att behållas kvar på nuvarande 100 kronor.

Som ny ledamot i styrelsen invaldes Göran Eriksson och programkommittén förstärktes med Gunnel Balaile och Beryl Eriksson.

Efter mötet bjöd föreningen på fika med semlor och nostalgisk popmusik framförd av Orsa Pop 60.

Foto Solveig Isaksson