STUDIEBESÖK OCH ÖVRIGA AKTIVITETER Falun Våren 2020

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25 kronor /mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil. Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14, (f.d. Folkets Hus) om inget annat anges.

Onsdagen 15 januari

Birgittagården. Information och rundvandring. Kaffe/te till en kostnad av 50 kronor. Max 40 personer. Samling Kulturhuset tio 14, klockan 13.00. Anmälan senast 9 januari till Lise-Lotte Boberg.

Torsdag 13 februari

Falun Bowling & Krog. Vi går och äter en gemensam lunch. Max 40 personer. Kostnad 89 kronor / person för pensionär. Samling på Falun Bowling & Krog klockan 13.00. Anmälan senast 5 februari till Lise-Lotte Boberg.

Onsdagen 18 mars INSTÄLLT pga coronavirusrisk

Orkla Care. Fabriken som tillverkar Hygienprodukter. Presentation och rundvandring. Det finns möjlighet att köpa fika i deras matsal. Max 20 personer. Samling för samåkning vid Kulturhuset tio 14, klockan 13.00. Anmälan och önskan om fika senast 11 mars till Lise-Lotte Boberg.

Torsdag 16 april INSTÄLLT pga coronavirusrisk

Bergslagssalongerna. Guidning av Gunilla Hedenblad. Besöket tar ca. en timme, max 20-25 personer. Samling vid porten på Åsgatan 22, klockan 13.00. Anmälan senast 8 april till Lise-Lotte Boberg

Onsdagen 6 maj INSTÄLLT pga coronavirusrisk

Vandring runt Kyrkbytjärn i Vika.  Jan Berglund berättar om fågelskådning under vandringen som är cirka 3 km. Medtag kikare, bra skor, ev. regnkläder, och fika. Samling för samåkning vid Kulturhuset tio 14, klockan 12.30. Anmälan senast 29 april till Gunnar Jönsson.

Onsdagen 27 maj INSTÄLLT pga coronavirusrisk

Bussresa till Avesta Visentpark, där vi får guidning och kaffe/te. Resan fortsätter till Muddus Hjortron & Kolarbo gård i Fors, för lunch och storytelling. Meddela specialkost. På denna gård finns tillverkning av naturens skafferi. Ev. överraskning på hemvägen. Max 49 personer. Avfärd från Resecentrum klockan 09.00. Hemkomst ca 17.00. Bindande anmälan till Lise-Lotte Boberg senast 15 maj.

Kostnad 520 kronor insättes på vårt plusgiro 533668-0, märk talongen med namn och Avesta. I priset ingår buss, kaffe, kaka, entré, guidning och lunch.