Besök på Falu Tingsrätt

I vårt höstprogram, erbjöds besök på Tingsrätten i Falun. Det visade sig vara ett mycket attraktivt besöksmål, därför dubblerades besöket. Den 2 oktober gjorde vi vårt första besök, alla satt i den stora salen.

Förhandlingen som vi var åhörare på handlade om grov trolöshet mot huvudman. Intressant att lyssna på åklagarens och försvarsadvokatens frågeställningar mot de åtalade. Hur frågor kan vinklas på olika sätt för att klargöra de åtalades försvar till sitt handlande.

 Första gruppen tyckte det gav en liten inblick i den verksamhet som Tingsrätten bedriver.

Andra gruppen gjorde sitt besök den 17 oktober. Deras förhandling handlade om våldsamt motstånd och andra brott kopplade till vad den personen var åtalad för. Den anklagade ansåg sig vara oskyldig.

Två uppskattad aktiviteter enligt våra medlemmar.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Ragnhild Tjäder