STUDIEBESÖK OCH ÖVRIGA AKTIVITETER 2019

Torsdagen 19 september

 Lätt vandring i Sanders gammelskog i Falun. Det finns flera markerade stigar i området. En är anpassad för barnvagnar (ev. rollator) från parkering fram till rastplatsen. Rusta er med bra skor, vatten, fika och ev. regnkläder. Samling vid kulturhuset tio14 klockan 13.00 för samåkning. Anmälan till Lise-Lotte Boberg senast 12 september. 023-20978, 070-3308724 eller e-post lisen.boberg@gmail.com (aktivitet onsdag 11 september är struken)

 

Torsdag 17 oktober

Falu Tingsrätt. Vi träffas där kl. 13.00 och får vara åhörare på eftermiddagens förhandling. Max 20 personer. Anmälan senast 10 oktober till Lise-Lotte Boberg.

 

Onsdagen 6 november

Besök med visning av Stora fabriken i Grycksbo och gofika (liknande ”afternoon tea”) Kostnad guidning och fika /person 85 SEK som deltagarna betalar till Aktiva Seniorers konto 533668-0 vid anmälan. Max 45 personer. Samling för samåkning kl.13.30 vid Kulturhuset tio14. Anmälan senast 30 oktober till Eva Jäger.

 

 

Torsdag 12 december

Sågmyra museum, Kurth Pettersson visar film och berättar om Tidstrands Yllefabrik. Max 30 personer. Kostnad 20 SEK.Samling för samåkning kl. 12.30 vid Kulturhuset tio14. Anmälan senast 5 december till Gunnar Jönsson.

 

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25 kronor /mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil. Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14, (f.d. Folkets Hus) om inget annat anges.