2019 Årsmöte i Falun


Ordförande Lise-Lotte Boberg, sekreterare Laila Thunstedt, kassör Suzanne Didring
Årsmötet hölls den 25 februari 2019. Antalet medlemmar i föreningen var vid årets början 184 och vid årets slut 197. Vi växer sakta men stadigt i antal. Årsavgiften är oförändrat 100 kronor. Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden. Månadsträffar och studiebesök har varit välbesökta- Vi firade 10-årsjubileum i år och det var mycket uppskattat. Styrelsen ser i år likadan ut som förra året. På bilden syns ordförande, sekreterare och kassör.
Som underhållning hade vi i år några pojkar från Falu Musikakademi som spelade Jazzmusik och Folkmusik i kombinationer. Synnerligen njutbart. För mig lät de inte som elever utan som fullfjädrade musiker.
Njutbar jazzig folkmusiktrio
Njutbar jazzig folkmusiktrio