Gruvmuseet-ett museum i tiden

Nya Gruvmuseet har öppnat
Nya Gruvmuseet har öppnat                                                               Foton: Eva Jäger

Höstens aktiviteter avslutades med ett besök vid Falu Gruva. Museet har genomgått en total förvandling och nu får du som besökare göra en spännande, interaktiv tidsresa som sträcker sig över Falu Gruvas tusenåriga historia.

Vår guide började med att berätta vad som sägs i folktron, om getabocken  Kåre som hittade malmen eller att gruvfrun kunde peka ut var malmen fanns. Idag är det svårt att säga när och av vem det hittades.

Museet är uppbyggt i olika rum som visar hur arbetet i gruvan gick till, vad som hände om någon skadade sig och hur koppar utvanns av malmen bland annat. Rummen är uppbyggda på ett sådant sätt att det finns möjligheter för besökare att testa olika delar i utställningen.

Förbättringar av malmens reningen måste hela tiden göras för att verksamheten skulle vara lönsam. Efterfrågan på koppar var stor under alla krigsåren, vilket underlättade för gruvans verksamhet att blomstra.

Vi avslutade med att gå i det nya galleriet som är en tidslinje över Falu Gruva men också över världens historia. Ett lättöverskådligt sätt att följa historien.

Det är svårt att återge allt som berättades för oss av vår duktiga guide.

Ett spännande och intressant besök som kan rekommenderas för hela familjen. Nu är gruvmuseet ett museum i tiden.

{gallery}reportage/gruvmus{/gallery}