Besök hos Ambulansen i Falun

Studiebesök på den nya Ambulansstationen. Vi var 20 personer som välkomnades av Glenn Axelsson och Joakim Lundberg. Visning började i den nedre delen där ambulanserna är parkerade. Grabbarna visade oss de stora, höga och tunga bilarna men som ändå är smidiga att köra. Mycket modernt utrustade för alla tänkbara behov vid en utryckning. Alla utrymmen är använda på bästa sätt för personalens arbete och även kommunikationssystem.

Bilarna bemannas av två sjuksköterskor eller i de flesta fall sjuksköterskor specialistutbildade i ambulanssjukvård. Det ställs stora krav på personalens utbildning och erfarenhet. Fortbildning är viktig. Något som även behövs är C-körkort vilket kan vara ett problem vid rekrytering.

 

 

 

 

 Det finns elva ambulansstationer i Dalarna. I Falun är tre bilar bemannade dagtid och två på natten. Dessutom finns två sjuktransportfordon som inte är bemannade med specialutbildad personal. 

Deltagarna hade många frågor runt deras arbetssituation och bemötande som de möter vid utryckning. Vi fick även en rundvandring i deras personalutrymmen en våning upp i huset. De var mycket nöjda med de ljusa och väl tilltagna utrymmena.

Besöket gav oss en inblick i hur ambulansen arbetar i Falun och länet.

 

 

 

 


Foton Ragnhild Tjäder