Stabergs bergsmansgård med barockträdgården

Denna Bergsmansgård med trädgård är ett kulturreservat i Världsarvet Falun. Vika–Hosjö hembygdsförening äger gården.

Aktiva Seniorer gjorde i slutet av augusti ett besök på Staberg och togs emot av Lotta Örtendahl ordförande i Vika-Hosjö hembygdsföreningen. Hon berättade en kort historik över de olika byggnaderna som finns runt omkring och visade kartor över hur det hade sett ut. 

Bergsmansgården har aldrig visats för allmänheten. Renoveringen som inleddes med att det plockades bort spår av de moderna lägenheter som funnits sedan 1960-talet. Med bistånd av över två miljoner från Länsstyrelsen har gården återskapats till hur den såg ut på 1700-talet. Det skall ge en version av hur en bergsman levde. Rummen kommer allt eftersom att få tidstypiska möbler för att återskapa den ursprungliga känslan. Det har länge varit många besökare som velat komma in i bergsmansgården. Lotta Örtendahl är nu glad att den har öppnats för allmänheten.

Vi besökte även barockträdgården som även den har restaurerats och invigdes 1999. Här odlas köksväxter, kryddväxter fruktträd och blommor. Målsättningen är att de sorter som nu odlas skall vara gamla sorter och lokala. Här bevaras även gamla och lokala fruktträdssorter från Dalarna. En kulturintressant och solig eftermiddag avslutades med kaffestund.