STUDIEBESÖK och övriga aktiviteter hösten 2018

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25kronor /mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil. Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14, (f.d. Folkets Hus) om inget annat anges.

 

Onsdagen den 29 augusti

Bergsmansgården i Staberg,  guidad visning av Lotta Örtendahl

Max 30 personer. Kostnad 50 kr per person. Restaurangen bredvid ger möjlighet till fika. Samling vid kulturhuset tio14, klockan 12.45.

Anmälan senast 22 augusti till Lise-Lotte Boberg.

 

Torsdagen den 13 september

Stentryckeriet i Vikmanshyttan, guidning av Kenneth Stenholm Max 30 personer. Samling vid Kulturhuset tio 14, klockan 13.15.

Anmälan senast 6 september till Lise-Lotte Boberg.

 

Onsdagen den 26 september

Arctic Paper Grycksbo AB, guidad visning i pappersbruket.

Max 25 personer. Samling vid Kulturhuset tio 14, klockan 12.40.

Anmälan senast 19 september till Gunnar Jönsson.

 

Onsdagen den 10 oktober

Ambulansen i Falun, guidning av Urban Jonsson.

Max 20 personer. Samling Vasagatan 8, klockan 13.00.

Anmälan senast 3 oktober till Gunnar Jönsson.

 

Torsdagen den 15 november

Förlagssystem AB, guidning av Staffan Hammarin  

Max 25 personer. Samling Kulturhuset tio14, klockan 12.45.

Anmälan senast 8 november till Lise-Lotte Boberg.

 

Onsdagen den 12 december

Gruvmuseet i Falun, privat visning av det nyrenoverade museet.

Max 20 personer. Kostnad 80 kr per person. Samling vid Gruvan, klockan 13.00. Anmälan senast 5 december till Eva Jäger.

 

Kontaktuppgifter för anmälan

Lise-Lotte Boberg                      Gunnar Jönsson                             Eva Jäger   

023-20978                                023-35286                                      070-7923963

070-3308724                            070-3987435                                 

lisen.boberg@gmail.com          gunnar.m.jonsson@telia.com           info@evajager.se