Årsstämma 2018 med musik

Mats Brännlund spelade och sjöng många fina och välkända låtar
Mats Brännlund spelade och sjöng många fina och välkända låtar

Till vår årsstämma 2018-02-26 hade 51 medlemmar hörsammat vår kallelse. Ordförande Lise-Lotte Boberg hälsade alla välkomna. Därefter vidtogs stämmoförhandlingarna enligt fastställd ordning. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2017 godkändes av mötesdeltagarna. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarfrihet efter revisionsberättelsen godkännande.

 Årsavgiften för 2018/2019 skall vara oförändrad 100 kronor. Styrelsens sammansättning är den samma som tidigare, med ett undantag. Gunilla Stråhle hade avböjt omval som ledamot, till ersättare för henne valdes Ann-Marie Eld. Gunilla hedrades med en gåva för sitt arbete i styrelsen.

 Efter stämmoförhandlingarna serverades  kaffe/te med semmeltårta.  Musikern Mats Brännlund tog oss med på en uppskattad musikalisk resa.