Carl Larsson gården

En dag i februari gjorde 7 aktiva seniorer ett besök i Sundborn. Vi fick en specialvisning med inriktning på Karins konstnärskap förmedlad av vår guide Caroline Edman. Det är fantastiskt att jobba i detta konstnärshem som fortfarande är ett levande hem där familjemedlemmarna fortfarande använder huset. Gården ägs och drivs av en släktförening.

Nästa år är det 100 år sedan Carl gick bort och det kommer att uppmärksammas. Tillsammans med Karins textil konst, design av möbler och hennes färgval. Caroline lyfte fram hur modig och modern Karin var i sitt sätt att tänka runt textilier och inredning. Det var viktigt att det som skapades var funktionellt. När man tittar på de dukar, kuddar och gobelänger som finns i hemmet ser man att mycket har geometrisk design.

Många tavlor i hemmet har japanska motiv, vi frågade om paret varit i Japan. Det hade de inte, men ett stort intresse för japansk konst finns sedan tiden i Paris.  Hela hemmet återspeglar makarnas fina samarbete runt sin konst.