Falubagateller-nostalgiska fragment av en stad

Rune visar gamla fina falubilder. Foto:Solveig Isaksson
Rune visar gamla fina falubilder. Foto: Solveig Isaksson

På månadsmötet den 29 januari visades Falubilder av Jan Rune.

Jan Rune, född och uppvuxen på Gotland, Visby och under en tids vistelse i Stockholm, sent 60-tal träffade han en charmig Faluflicka som han gifte sig med och flyttade till Falun – Esplanaden. Jan visade sig ha ett stort intresse för fotografering och gamla bilar.

Falugatan 30 december 1967 Foto: Jan Rune
Falugatan 30 december 1967. Foto: Jan Rune

 

De flesta bilder som visades, blev tagna under 60-talet och visar Faluns olika stadsdelar. Mycket av de ”gamla fina husen” finns inte kvar blev ett konstaterande. Där det gamla badhuset stod, en arkitekts pärla, hördes flera suckar, då badhuset blev ersatt av ett ordinärt bostadshus. Mittemot, där badhuset stod finns fortfarande det omtalade polishuset! Flera bilder visade på brandhärjade hus och många hus brann också helt ner, det härjade en pyroman i staden under tidigt 70-tal. Den speciella bildvisningen bekräftade att Falun är en mycket unik stad med en speciell historia.

Fisktorget juni 1972. Foto: Jan Rune
Fisktorget juni 1972. Foto: Jan Rune