Studiebesök och övriga aktiviteter våren 2018

Torsdagen den 11 januari

Medicinhistoriska museet, en timmes guidad visning av Inger Lennertsson.
Samling kl 10.30 Nisserska huset nedanför Lasarettet.
Max 30 personer. Kostnad 20 kr/person kontant. Nedervåningen handikappvänlig. Anmälan senast 4 jan till Lise-Lotte Boberg.

Torsdagen den 15 februari

Carl Larsson gården. Caroline Edman ger en kombinerad husvisning där original textilier presenteras som inte annars visas.
Kostnad 195 kr. Max 30 personer. Samling vid Kulturhuset tio 14
kl 12.45. Anmälan senast 8 feb till Lise-Lotte Boberg.

Onsdagen den 14 mars

Falu Stadsbibliotek, information och guidning av Marie Wallin.
Samling på biblioteket kl 13.00. Anmälan senast den 7 mars till Eva Jäger.

Onsdagen den 18 april

Falu Energi &Vatten AB, Återvinningen. Guidning och information av Patrik Johansson. Samling Kulturhuset tio14 kl 13.15.
Anmälan senast 12 april till Gunnar Jönsson.

Torsdagen 17 maj

Falu Fängelse Vandrarhem, visningen tar 1-1 1/2 tim.
Kostnad 60 kronor. Max 40 personer.
Samling vid Fängelset Villavägen 17 klockan 13.00.
Meddela också om du vill ha kaffe/te och mjuk kaka till en kostnad av 60 kronor. Anmälan senast 9 maj till Eva Jäger.

Torsdagen 31 maj

Bussresa i Gästrikland. Samling sker vid parkeringen Kulturhuset tio14 kl. 08.30. Kostnad 500 kr inklusive buss, lunch och entréer. Hemkomst c:a 17.00. Hofors hembygdsgårdsmuseum visar boendets utveckling under 100 år. Varje rum har även tidsenliga kläder och textilier. Högbo bruk gemensam lunchbuffé och sedan tid för rundvandring bland hantverkare och butiker. Gammelstilla Whisky, visning av destilleriet och provsmakning. Bindande anmälan till Lise-Lotte Boberg senast 18 maj. Kostnaden sätts in på Aktiva Seniorers plusgiro 533668-0. Glöm inte uppge namn.

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25 kronor /mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil. Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14, (f.d. Folkets Hus) om inget annat anges.

Kontaktuppgifter för anmälan:

Lisel-Lotte Boberg 023-20978, 070-3308724.

Eva Jäger 070-7923963. Mail: info@evajager.se

Gunnar Jönsson 023-35286, 070-3987435. Mail: Gunnar Jonsson@telia.com