Målande beskrivning av ölbryggandets ädla konst

Ölbryggeriet                                                                                                                   Foto:Gunnar Jönsson

Villovägens bryggeri vid Fisktorget i Falun besöktes den 16 november av tjugo stycken Aktiva seniorer. Bryggmästare Sven Eklund gav en målande beskrivning om ölbryggandets ädla konst. Villovägens bryggeri började hemma i källaren hos Sven på Villavägen 2013.

Pumphuset med Villovägens bryggeri
Pumphuset med Villovägens bryggeri

Bryggeriet flyttade år 2016 all sin verksamhet till den gamla brandstationen, ”Spruthuset”, mitt i centrala Falun. ”Spruthuset” där tillverkningen sker är byggt 1886 och är K-märkt och renoverat invändigt för att passa verksamheten. Falu kommun ansvarar för utsidan av huset som inte får ändras.

Sven har fått pris för sitt öl
Sven har fått pris för sitt öl

Sven Eklund är ensam i företaget och sköter allt från bryggning, tappning och distribution, inget 9 till 5 jobb precis. Villovägens bryggeri är ett av tre microbryggerier i Falun och tillverkar 30.000 liter öl per år. Ölet finns på Systemen i Falun och Borlänge och kan beställas i hela Sverige.