Besök i Arkiv

 Arkivcentrum i Dalarna fick besök av oss aktiva seniorer den 28 september. Vi togs emot av våra guider Solli Maria Olli och Tommy Blomqvist. De inledde med att berätta i stora drag vad som finns bevarat i detta hus. Därefter fick vi följa med in i arkiven, där inga andra än personalen får vara. De hade gjort en utställning för oss hur man kunde följa en person genom olika handlingar i arkivet. Detta tydliggjorde vilken hjälp arkivet kan vara om du söker någon tillbaka i släkten.  

I lokalerna finns tre arkiv i samma hus och tillsammans har de en gemensam forskarsal. Här bevaras arkivhandlingar från slutet av medeltiden till idag.

Dessa tre arkiv består av:

Arkivcentrum som är en ekonomisk förening som bildades 2007. Deras verksamhet består i att bl.a. skapa och vidmakthålla ett näringslivsarkiv. De förvaltar Stora Enso AB:s arkiv som består av 19.000 hyllmeter handlingar, kartor/ritningar och även filmtitlar.

Dalarnas Folkrörelsearkiv är en ideell förening som har material som rör fackliga org., politiska org. frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen och nu existerande föreningar. Här finns handlingar, foton, fanor och föremål från 4.000 föreningar.

Falu kommuns centralarkiv

Består av Falu kommuns handlingar och arkivmaterial från gamla Falu stad, De äldsta handlingarna är från slutet av 1700-talet.

Till forskarsalen är alla välkomna som söker efter olika handlingar. Personalen hjälper till att ta fram det som eftersöks.