Vandring till Källslätten

Vi vandrade en stenig stig  genom skogen. Väl framme efter ca en kilometer fann vi resterna av en renässansträdgård, som var omgiven av ett mycket gammalt slåtter och beteslandskap.  Utsikten är milsvid och vi kunde förnimma spår av det liv som tidigare funnits där. Källslätten är en gammal bergsmansgård med anor från 1500-talet och ingår idag i Världsarvet Faluns bergsmanslandskap. Själva gårdsbyggnaderna finns inte kvar, endast ett härbre och en trösklada är det som återstår.

Källslättens historia kretsar kring kopparproduktionens uppgång och sakta borttynande. På 1840-talet övergår den till att bli ett mer renodlat jordbruk utan anknytning till kopparhanteringen. 1954 lämnar den siste bonden gården och skogsbolaget Stora övertar ägandet. 

1966 inleds ett restaureringsarbete på ideell basis och den gamla trädgården rensas upp och sätts i stånd. Källslättenföreningen bildas och har sedan dess ansvarat för skötseln.

Här växer över 40 äppel-päronträd och många är väldigt gamla. Vi hade hoppats att träden skulle stå i blom, men det fick stanna i en dröm efter denna kalla vår. När vi kom fram till Källslätten bröt solen igenom och vi kunde njuta av mycket vackra vitsippsängar.