Skogens egen historia

Rolf Lundqvist pratar om Skogen
  Rolf Lundqvist pratar om Skogen

Måndagen 27 mars hade Aktiva Seniorer månadsmöte. Till mötet hade Rolf Lundqvist inbjudits för att tala om ´Skogens egen historia.´

Rolf är en auktoritet inom skogs – och naturvård och har bl a skrivit boken ´Fulufjället – Nationalpark i Dalafjällen.` Han har arbetat med skogsfrågor hos Länsstyrelsen i Dalarna. Han visade hur nutidens skogsbruk kan se ut – snörräta rader av planterad skog med lika höga träd, till skillnad från våra gamla urskogar med sin stora variation och med en mångfald av arter av skilda slag, som inte finns i den nya skogen.Förr var man tvungen att bruka naturskogen för att överleva. Man hade bl a myrslåtter och man grävde fångstgropar för att fånga älg t ex.

Arkeologer har gjort utgrävningar i skogslandskapet och funnit det man skämtsamt kallade för medeltidens E4, som sträckte sig från Norrland till Mälardalen. Till den användes virke från skogen. Rolfs intresse för vallkulleristningar väcktes när han besökte Halgonberget i Rättvik. Många fler har sedan hittats i Ore socken bl a. Skogsbränder spelar en stor roll för skogens och den artrika mångfaldens överlevnad. Brända områden ger bättre växtlighet och vissa andra arter är helt beroende av bränder som t ex Sotsvart praktbagge, som finner sin hona i denna miljö.

P g a klimatförändringarna börjar våra kalfjäll att minska i utbredning. Träden växer allt högre upp. Landskapet är i förändring och man kan känna oro inför allt som förändras. Rolf verkade ha en sansad inställning och menade att man måste ha hopp om framtiden, både för skog och natur. Viss tveksamhet kan man ändå känna. Rolf presenterade boken ´ Skogslandskap farväl, ´ en titel som inte förmedlar någon positiv framtid för skogen och där 16 naturskyddare berättar om 65 år i Dalaskogen. Vi vill väl alla tro på en ljus framtid, framförallt med tanke på våra barn och barnbarn.

Det är bara att hoppas att de goda krafterna segrar, oavsett vad det handlar om.