Årsmöte 27 februari 2017 med musikfrågesport

Ordförande Lise-Lotte Boberg, sekreterare Laila Thunstedt, kassör Suzanne Didring
Ordförande Lise-Lotte Boberg, sekreterare Laila Thunstedt, kassör Suzanne Didring

Mötet öppnades och hölls av sittande ordförande Lise-Lotte Boberg. Valberedningens förslag till styrelse var omval på alla poster, vilket stämman beslutade som följer:

Lise-Lotte Boberg, ordförande
Solveig Isaksson, vice ordförande
Laila Thunstedt, sekreterare
Suzanne Didring, kassör
Gunilla Stråhle, ledamot
Catharina Hjortzberg-Nordlund, ledamot
Gudrun Johansson, ledamot

Suppleanter
Gunnel Serner
Laila Hansson

Valberedning
Gunnel Balaile
Vakant

Revisor
Niclas Nygårds

Berth Johansson avtackades för sitt arbete i valberedningen, Gullbrith Andersson från programkommittén och Brita Calles som suppleant, var ej närvarande.

Verksamheten under året har bestått av 8 styrelsemöten och 7 månadsträffar – med blandat innehåll från inbjudna gäster som berättat om sina specialområden. Verksamheten för 2017 planeras att fortsätta erbjuda ett varierat utbud av olika aktiviteter.Vi vill med vår verksamhet bidra till ett mer socialt och innehållsrikt vardagsliv. Det vi gör tillsammans ökar gemenskapen i föreningen. Medlemsantalet var vid årets början 139 och vid årets slut 162.

Efter årsstämman var det kaffe med semmeltårta. Sedan var det medlemmarnas tur att lösa en musikquiz signerad av Jon Norberg. En rolig blandning av musik från olika tidsepoker med frågor som vi skulle besvara. Jon berättade mycket underhållande om musiken han spelade. Många trallade med för att på detta sätt komma på svaren. Det blev en nostalgistund med musik som väckte en hel del minnen till liv hos medlemmarna. Flest antal rätt belönades med skraplotter och en chokladask.

Jon Norberg
Jon Norberg
 Aktiva (seniorer) med musikfrågorna
Aktiva (seniorer) med musikfrågorna