Pressekreterare Hans Ånell berättar

 Hans Ånell   Foto: Gunilla Stråhle
  Hans Ånell
  Foto: Gunilla Stråhle

Vid föreningen Aktiva Seniorers novembermöte, 28/11 2016, i Falun berättade journalisten Hans Ånell om tiden i regeringskansliet som pressekreterare åt Marita Ulvskog. Pressekreterarna ingick i gruppen politiska tjänstemän, sammanlagt 120, av totalt 3.500 anställda i regeringskansliet. Hans var äldst av alla politiskt anställda och flera av hans kollegor var yngre än hans egna barn. Det roliga var att Hans själv tog över jobbet efter sin son. Många såg uppgiften som inledningen till en politisk karriär. För Hans var det tvärtom –  avslutningen på ett långt yrkesliv. Det innebar en större frihet att uttrycka sina synpunkter.

De nära nio åren på regeringskansliet präglades av många regeringsombildningar. Vid ett tillfälle fanns bara hälften av politikerna kvar på sina tidigare platser. Det innebar att Hans fick vara beredd att sluta, om Marita Ulvskog inte fick förnyat förtroende, men lyckligtvis överlevde de Perssons ommöbleringar.

När Hans sammanfattade åren som pressekreterare framhöll han att det genomgående varit positivt med arbetet. Förutom att det gav en intressant inblick i hur det fungerar i maktens korridorer, regeringskansliet, så framhöll Hans vikten av en omtänksam och tolerant chef – i detta fall Marita Ulvskog. Han hade gärna fortsatt något år till. Han var 66 år, när han slutade och blev pensionär på riktigt.