MINNET månadsmöte 31 oktober 2016

Karin Stenman Nyhäll berättar om ”Minnet – en upptäcktsfärd i minnets värld”

En dryg timme fick vi åhörare en inblick i hur minnet fungerar, var det sitter och hur vi kan påverka minnet.Minnet är ”limmet” mellan här och nu, det förflutna och framtiden. Minnet är en förutsättning för inlärning och att kunna dra slutsatser av erfarenheter.

Många av oss seniorer funderar säkert ofta på vad som är glömska vid normalt åldrande och Karin försäkrade oss att även om man glömmer namn och nycklar så kan vi lära nytt och lösa problem och fortsätta leva ett oberoende liv.

Vi fick lära oss en del knep och fakta för att kunna minnas bättre. Jag tror de flesta skriver lappar på vad vi ska handla eller göra under dagen. Ett bra tips för att komma ihåg är att skriva dagbok.