Rällsjögården

Vi välkomnades av Ingeborg Nåhem Granhagen och hennes man Richard, som är gårdens nuvarande ägare.

Ingeborg bjöd oss stiga in på logen, där hon visade och berättade till ett mycket vackert bildspel gårdens olika växter och hus under ett helt år.   

Rällsjöbo är en ensligt belägen by i Bjursås socken. Med vacker utsikt över Rällsjön. En fyrkantsgård alltså hus i fyra väderstreck. Här finns bevarat en gård med allmogekaraktär, där man levt och arbetat enligt självhushållningsprincipen. Ett stort antal byggnader finns bevarade och ger på detta sätt oss en inblick i historien från förr.

Fem generationer har satt sin prägel på denna gård. Den sista brukaren  Rällsjö Britta som föddes 1901 död 2006.  Har under sitt långa liv, månat om traditionen med gårdens alla växter. Ett stort antal perenner som fortfarande finns kvar t.ex. pioner riddarsporrar och dahlior, Dessutom finns där gamla medicinalväxter, fruktträd och bärbuskar.

Ingeborg och Richard vårdar ömt denna växtskatt för framtiden.

Vi fick även möjlighet att gå in i boningshuset för en rundvandring. Vi avslutade besöket med att intaga medhavd matsäck. Jag kommer gärna tillbaka för att se blommorna i verkligheten.

 

Därefter åkte vi till Ollesgårdens glasloppis. Vi togs emot av  Berith och Bernt Andersson. Där fanns ett stort utbud av glas i alla möjliga former och färger. Det fanns även andra föremål av loppiskaraktär att inhandla.

En trevlig utflykt i lite grått väder.

Lise-Lotte Boberg