Besök på Mentalvårdsmuseet i Säter

Aktiva Seniorer började sin aktivitet för hösten med ett besök på Mentalvårdsmuseet i Säter den 24 aug 2016.

Vår guide Maria Karlsson berättade på ett intressant och kunnigt sätt historiken varför det byggdes och hur livet kunde se ut på de olika avdelningarna.

Från början gjordes en statistisk undersökning 1902 som visade att bland annat Kopparbergs län var bland de hårt drabbade när det gällde sinnessjukdom samt sinnesslöhet. Därför beviljades statliga medel till byggandet av Säters hospital 1912. Arkitekt för byggnaderna var Axel Kumlien. Han hade en filosofi att det skulle vara vackra byggnader och fin omgivning som skulle skapa ett lugn för oroliga patienter. Området innefattade 37 olika byggnader varav 20 var vårdavdelningar, övriga var bland annat administration och verkstäder. Hela området var omgärdat av högt staket. Sjukhuset var självförsörjande och hade även ett kapell och begravningsplatser. Det kallades också den ”hvita staden”. Vid öppnandet fanns 830 vårdplatser, som ibland uppgick till över 1000. Själva staden Säter hade bara 1000 invånare på den tiden.
{gallery}reportage/mentalvardsmuseet{/gallery}

Stora delar av det ursprungliga hospitalet är idag rivet, nu finns cirka 10 byggnader kvar.

Själva museet är inrymt i en vårdpaviljong som visar en återskapad vårdavdelning 21 A som var en lugn avdelning för kvinnor. Här finns bevarade föremål, fotografier och konsthantverk som patienterna gjort. Sovsal för 9-10 patienter. Badkar för långbad, tvångströjor och bältessängar finns uppställda för att besökare skall förstå den tidens behandlingsmetoder.

Vårdavdelningarna var uppdelade i manligt och kvinnligt och utifrån hur deras psykiska status var.

Sammanfattningsvis tycker jag att museet förmedlar kunskap om vår psykiatriska historia genom att sätta enskilda patientöden i relation till samhällsutveckling i övrigt och hur rådande normer förändras över tid.

Väl värt ett besök.