Studiebesök och övriga aktiviteter hösten 2016

Obs! Vid samåkning rekommenderas en ersättning om 25 kr/mil, som delas lika på samtliga i bilen.
Vid anmälan meddela tillgång till bil.
Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14 (f.d. Folkets Hus), om inget annat anges.

Onsdag 24 augusti

Mentalvårdsmuseet i Säter. Guidad visning.
Samling vid Kulturhuset tio14, klockan 12.00.
Kostnad 50 kr / pers. kontant.
Anmälan till Gullbrith Andersson senast 11 augusti, tel. 023-421 09, 070-352 00 29

Onsdag 21 september

Rällsjögården. Ingeborg Nåhem Granhagen berättar om gårdens historia och visar bildspel i en loge.
Tidsåtgång ca 45 minuter. Max 25 personer.
Kostnad 50 kr/ pers. kontant.
Tag gärna med er egen matsäck.
Därefter åker vi vidare till
Ollesgårdens glasloppis. Berith och Bernt Andersson tar emot oss.
Samling Kulturhuset tio14 klockan 12.15.
Anmälan till Lise-Lotte Boberg senast 14 september, tel. 023-2078, 070-330 87 24

Torsdag 20 oktober

Geologiska museet Borlänge. Föreläsning och visning under ca. 1 1/2 timme.
Max 30 personer.
Kostnad 30 kr/ pers. kontant.
Samling Kulturhuset tio14 klockan 13.00.
Anmälan till Gunnar Jönsson senast 12 oktober. Tel. 023-352 86, 070-398 74 35, e-post gunnar.m.jonsson@telia.com

Onsdag 16 november

Residenset. Guidad visning.
Max 25-30 personer.
Samling vid residenset klockan 13.00 Åsgatan 51.
Anmälan till Gullbrith Andersson senast 9 november, tel. 023-421 09, 070-352 00 29

Lördag 10 december

Nobelfest  restaurang Carianna – INSTÄLLD pga av få anmälningar!
Middag serveras klockan 17.00
Kostnad 350 kronor exklusive dryck.
Meddela specialkost.
Festklädsel rekommenderas.
Anmälan till Lise-Lotte Boberg, senast 28 november tel. 023-209 78, 070-330 87 24