Månadsträffar hösten 2016

MÅNADSTRÄFFAR
Sista måndagen varje månad klockan 14.00
Lokal: Nybrokyrkan ingång från Promenaden.

Måndag 26 september kl. 14.00

MusikgruppenStollarna” Bengt Olsson, Birger Karlsson underhåller med sång, musik och historier.
Entré 40 kr. Fika ingår.

Måndag 31 oktober kl. 14.00

Minnet – en upptäcktsfärd i minnets värld. Föreläsning av Karin Stenman Nyhäll  arbetsterapeut.
Entré 40 kr. Fika ingår.

Måndag 28 november kl. 14.00

Regeringskansliet inifrån. Hans Ånell  f.d. journalist & pressekreterare föreläser om den tiden.
Entré 40 kr. Fika ingår.