Fredsbyn Neve Shalom/Wahat al-Salam – Catharina Hjortzberg-Nordlund

Catharina Hjortzberg-Nordlund
  Catharina Hjortzberg-Nordlund

Aktiva Seniorer i Falun hade månadsmöte 2 maj 2016. Ordföranden Lise-Lotte Boberg hälsade alla välkomna och berättade om kommande aktiviteter. Därefter var det dags för mötets föredragshållare och ledamoten i Aktiva Seniorer, Catharina Hjortzberg–Nordlund att ta över ordet.

Hans Ånell, f d journalist, var gäst på mötet och har skrivit referatet nedan om den fantastiska byn, som man tycker förtjänar större uppmärksamhet med sitt vällovliga syfte, att visa att fred mellan palestinier och israeler är möjlig. De kan leva tillsammans.

Falukvinna leder vänförening för fred

Fredens Oas är en by mellan Tel Aviv och Jerusalem, där judar och palestinier bor och verkar tillsammans och barnen går i samma skola. Om detta berättade den svenska vänföreningens ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund vid Aktiva Seniorers månadsmöte i Falun.

Byn grundades 1972 av dominikanermunken Bruno Hussar, med visionen om att fred och samexistens var möjlig om judar och palestinier sågs som likvärdiga. Därför heter byn Neve Shalom/Wahat al-Salam som betyder Fredens Oas på hebreiska och arabiska.

I byns grundskola sker undervisningen på båda språken, men den israeliska staten betalar endast för den judiske läraren. Barnen får ta del av varandras kultur, men det finns inga religiösa byggnader, endast ett Tystnadens hus för meditation.

1979 startades Fredsskolan, som är en kurs- och seminarieverksamhet med syfte att främja kommunikation och förståelse mellan judar och araber. Tiotusentals ungdomar har deltagit i kurser om till exempel konfliktlösning. Vidare planeras en högskola, Peace College, med sikte på en masterexamen.

Verksamheten i Fredens Oas finansieras med skatteintäkter och bidrag från staten och regionen.

En stor ekonomisk betydelse har de femton vänföreningarna från hela världen. Den svenska vänföreningen startade för 30 år sedan och leds av Catharina Hjortzberg-Nordlund, som dagarna efter sitt uppskattade föredrag reste till Fredens Oas för den årliga sammankomsten.

{gallery}reportage/fredens_oas/{/gallery}