Studiebesök och övriga aktiviteter våren 2016

Obs! Vid samåkning rekommenderar vi en ersättning om 25 kronor per mil, som delas lika på samtliga i bilen. Vid anmälan meddela tillgång till bil.
Samling sker alltid vid parkeringen Kulturhuset tio14 (f d Folkets hus), om inget annat anges.

Onsdag den 20 januari

Biograf & TV museet i Säter. Visningen tar ca 2 timmar.
Kostnad: ca 40-50 kr.
Samling: Kulturhuset tio14, kl. 09.45.
Anmälan senast 13.1 till Lise-Lotte Boberg, 023-20978, 070-3308724

Torsdag den 18 februari

Förlagssystem i Falun. Rundvandring i ca 1 timme. De bjuder på kaffe.
Max 25 personer.
Samling: Kulturhuset tio14, kl.13.45
Anmälan senast 11.2 till Lise-Lotte Boberg, 023-20978, 070-3308724

Onsdag den 16 mars

CTH i Borlänge.
Kostnad: visning + kaffe med hattbakelse = 80kronor.
Samling: Kulturhuset tio14, kl.13.30.
Anmälan senast 9.3 till Gullbrith Andersson, tel.023-42109, 070-3520029.

Torsdag den 14 april

Clas Ohlson i Insjön. Besök på Centrallagret i ca 2 timmar. Obs många trappor! Därefter ev. shopping på Hjultorget.
Max 30 personer.
Samling Kulturhuset tio14, kl 08.45.
Anmälan senast 7.4 till Lise-Lotte Boberg, 023-20978, 070-3308724

Onsdag den 18 maj

Vandring upp till Stabergs klack.
Ca 1/2 timmes promenad. Bra skor, matsäck och sittunderlag.
Samling: Kulturhuset tio14, kl 12.30
Anmälan senast 11.5 till Gunnar Jönsson, 023-35286, 070-3987435 eller gunnar.m.jonsson@telia.com

Onsdag den 1 juni

Porfyr & Hagströms museet i Älvdalen. Stopp i Nittsjö på hemvägen.
Kostnad: 300 kronor inkl buss, mat och entré.
Samling: Kulturhuset tio14. kl. 08.30.
Anmälan senast 18.5 till Gullbrith Andersson, tel.023-42109, 070-3520029. Bindande anmälan.
300 kr insättes på plusgiro 533668-0 senast 18.5.

Vi ses på Wayne´s Coffee klockan 14.00 de måndagar, som det ej är månadsmöte.
10% rabatt för medlemmar på fika för medlemmar (ej smörgåsar)

Välkommen