Årsmöte – 29 februari 2016

Mötet öppnades och hölls av sittande ordförande Lise-Lotte Boberg.
Mötet gick på valberedningens förslag vid val av ny styrelse :

Ordförande: Lise-Lotte Boberg, omval 1 år
Kassör: Suzanne Didring, omval 2 år
Ledamot: Catharina Hjortzberg-Nordlund, nyval 2 år

Övriga ledamöter: Laila Thunstedt, Gudrun Johansson, Solveig Isaksson och Gunilla Stråhle har alla 1 år kvar på sitt mandat.
Styrelsen valde Solveig Isaksson till vice ordförande.

Tidigare ledamoten och vice ordf. Eva Dahllöf valde att avgå.
Hon avtackades liksom Claes Alyhr i valberedningen (ej närvarande) av ordföranden.                           

Verksamheten under året har bestått av – 7 månadsträffar – med blandat innehåll och med inbjudna gäster som berättat om sina specialområden.
Ett av de mest besökta träffarna var föreläsningen av Elisabet Fagerholm Martis om Eric Wickman från Våmhus, som startade det så välkända företaget med Grey-houndbussarna i USA. Företaget lever än i dag.

Därutöver har 12 studiebesök och andra aktiviteter genomförts under året som t ex besök på Bergalid, Bäsna Trädgård, Ornässtugan, Kryssning till Åland, besök på Sveriges Radio och en avslutande Nobelfest på Carianna 10 december.

Föreningens ambitioner att erbjuda ett varierat utbud av olika aktiviteter och programpunkter för våra medlemmar får anses uppfyllt.
Föreningen har under året ökat med 15 personer till 139 personer.
Ambitionen är att fortsätta växa.

Jon Norberg
Jon Norberg

Ett populärt inslag på Årsstämman var Jon Norberg, som pratade Radiominnen. Han arbetade på Biblioteket i Borlänge innan han hamnade på Radion. Han presenterade en kavalkad av ”kända radioröster” han mött genom åren.

Under en period jobbade han i Stockholm där han bl a mötte Jacob Dahlin. Han fick nöjet att jobba med honom innan han gick över till SVT med programmet ”Jacobs stege.”

En som höll till i samma korridor var den kände radioprofilen Åke Strömmer. Jon berättade om sin längtan hem till Dalarna och därmed var bollen i rullning. Det stod inte på förrän Åke Strömmer fixat ett byte mellan Jon och en från Dalarna, som ville till Stockholm. Det var ju för väl för både Jon och Dalaradions lyssnare.

Jon, numera pensionerad, har under många år varit en av de mest älskade radiorösterna på Radio Dalarna.

60 personer kom till årsstämman, trots ett fantastiskt väder. Kan det ha varit Jons förtjänst ? Delvis helt säkert.