Föreningen

Aktiva seniorer i Falun är en ideell förening och till för de seniorer som vill dela en social gemenskap med oss. Vi kan erbjuda ett varierat utbud av olika aktiviteter och programpunkter, som föreläsningar, kulturarrangemang, studiebesök, utflykter och resor. Program och aktiviteter tas fram i nära samarbete mellan styrelse och medlemmar.

Vi vill med vår verksamhet bidra till ett mer socialt och innehållsrikt vardagsliv för våra medlemmar. Vi tror på, att det vi gör och upplever tillsammans är mer berikande än att stå utanför den gemenskap vi kan erbjuda.

Om du också vill vara med, kontaktar du någon ur styrelsen.

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr.

Vår förening ingår i Förbundet Aktiva Seniorer, som är riksomfattande och religiöst och partipolitiskt obundet. F n finns det över 50 föreningar med över 20 000 medlemmar.